19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Політика «коренізації». Розвиток української освіти, науки і мистецтва в УСРР.

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 20 разів
11 запитань
Запитання 1

Яке завдання вирішувалося радянською владою в галузі культури в 1920-ті рр.?

варіанти відповідей

згортання політики «українізації»

створення системи університетської освіти

запровадження загальної середньої обов’язкової освіти

ліквідація неписьменності серед дорослого населення

Запитання 2

Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику «коренізації», партійно-радянське керівництво СРСР мало на меті

варіанти відповідей

знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію.

остаточно утвердити радянську владу в національних республіках.

налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу.

подолати масову неписьменність дорослого населення країни.

Запитання 3

Що з указаного нижче було характерним для культурного життя України в 1921 — 1928 рр. (оберіть три відповіді)?

варіанти відповідей

Здійснення політики коренізації та її складової — українізації.

Запровадження обов’язкової десятирічної середньої освіти.

Консолідація літераторів, художників, театральних діячів у творчі об’єднання.

Посилення боротьби з «космополітизмом», «низькопоклонством перед Заходом».

Згортання антицерковної політики та відмова від атеїстичної пропаганди.

Проведення політики ліквідації неписьменності дорослого населення.

Запитання 4

Вільну академію пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) засновано

варіанти відповідей

П. Тичиною.

М. Рильським.

Ю. Яновським.

М. Хвильовим.

Запитання 5

ВАПЛІТЕ — це

варіанти відповідей

об’єднання письменників і літераторів України у 1920-ті рр.

спілка українських фото- й кінорежисерів при Київській кінофабриці.

творчий союз українських художників-авангардистів 1920–1930-х рр.

мистецьке угруповання театральних діячів України, послідовників Леся Курбаса.

Запитання 6

У якому році започатковано політику «коренізації» в УСРР?


варіанти відповідей

1921 р.

1923 р.

1925 р.

1927 р.

Запитання 7

Впізнайте особу за описом: "Церковний та освітній діяч, історик, перший митрополит Української автокефальної православної церкви"

варіанти відповідей

Л. Курбас

М.Скрипник

О. Шумський

В. Липківський

Запитання 8

Впізнайте особу за описом: "Радянський політичний діяч, нарком освіти УСРР, активний провідник політики «українізації"

варіанти відповідей

Л. Курбас

М. Скрипник

О. Шумський

В. Липківський

Запитання 9

Встановіть xронологічну послідовність подій:


А. Утворення ВАПЛІТЕ

Б. Перенесення столиці УСРР з Xаркова у Киів

В. Утворення Української автокефальної православної церкви

Г. Початок політики «коренізації» в УСРР

варіанти відповідей

А, Б, В, Г

Б, А, Г, В

В, А, Г, Б

В, Г, А, Б

Запитання 10

В якому році політику "украінізаціі" було згорнуто?

варіанти відповідей

1923 р.

1925 р.

1934 р.

1938 р.

Запитання 11

Якою цифрою на картосхемі позначено територію, що мала статус автономії в складі Української СРР?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест