Магнітне поле струму. Сила Ампера.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Напрям ліній магнітної індукції магнітного поля провідника зі струмом залежить від

а)

напряму струму в провіднику

б)

типу провідника

в)

вигляду магнітних стрілок

2.

Як називається правило: "Якщо вкручувати свердлик за напрямком струму в провіднику, то напрямок обертання ручки свердлика вкаже напрямок ліній магнітного поля струму"?

а)

Правило обертання

б)

Правило сведлика

в)

Правило вкручування

3.

Зі збільшенням відстані від провідника магнітна індукція створеного ним магнітного поля...

а)

збільшується

б)

залишається сталою

в)

зменшується

4.

Зі збільшенням сили струму в провіднику магнітна індукція створеного ним магнітного поля ...

а)

залишається сталою

б)

зменшується

в)

збільшується

г)

дорівнює 0

5.

На що вказує великий палець на рисунку?

а)

На напрям сили струму

б)

На напрям вектора магнітної індукції

в)

На південний полюс котушки

Ключ до тесту

1. а (2 балів)
2. б (2 балів)
3. в (2 балів)
4. в (2 балів)
5. б (2 балів)