5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Металічні елементи та їхні сполуки

Додано: 26 березня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

Кислі солі, на відміну від середніх:

варіанти відповідей

продукти неповного заміщення гідроксид - йонів в основі

утворені тільки двохоосновними кислотами

продукти неповного заміщення атомів Гідрогену в молекулі кислоти на катіони металічних елементів

утворені тільки однооосновними кислотами

Запитання 2

Назві кальцій дигідрогенортофосфат відповідає формула:

варіанти відповідей

СаНРО4

КН2РО4

Ca(H2PO4)2

Ca3(PO4)2

Запитання 3

Правильним є запис рівняння реакції:

варіанти відповідей

СаСО3 + 2HCl = CaCl + CO2 ↑ + H2O

KH2PO4 + 2KOH = K3PO4 + H2O

2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O

СаСО3 + СО2 + Н2О = Са(НСО3)2

Запитання 4

Проаналізуйте твердження.

І. Середні та кислі солі взаємоперетворюються.

ІІ. Середні солі взаємодіють з металами, кислотами, лугами.

ІІІ. Реактивом на катіон амонію є катіон Гідрогену.

ІV. Реактивом на катіон Барію є сульфат-аніон.

Правильними з-поміж них є :

варіанти відповідей

І, ІІ, ІІІ

І, ІІ, ІV

ІІ, ІІІ, ІV

І, ІІІ, ІV

Запитання 5

Серед запропонованих речовин кислими солями є:

варіанти відповідей

Na2CO3

(NH4)2SO4 

NaHSO4

(NH4)2HPO4

Запитання 6

Доберіть реагенти (1,2,3,4) для добування кальцій гідрогенфосфату з карбон(ІV) оксиду за схемою:

--------1--------------2------------3-------------------4---------------

CO2 → CaCO3 → CaCl2 → Ca3(PO4)2 → CaНРО4

варіанти відповідей

1. НCl

2. СаО

3. Н3PO4

4. К3PO4

1. СаО

2. НCl

3. К3PO4

4. Н3PO4

1. СаО

2. НCl

3. Н3PO4

4. К3PO4

1. Н3PO4

2. НCl

3. К3PO4

4. СаО

Запитання 7

Позначте, якого кольору набуває фенолфталеїн у розчинах лугів:

варіанти відповідей

фіолетового

червоного

малинового

синього

Запитання 8

Купрум(ІІ) сульфат у водному розчині реагуватиме з метaлами:

варіанти відповідей

Fe

Ag

Zn

Hg

Запитання 9

Розклад нітратів металічних елементів, розташованих в ряду активності до Mg відбувається за схемою:

варіанти відповідей

MеNO2 + О2

МеO + NO2↑ + O2

Ме + NO2↑ + O2

Запитання 10

Позначте реакцію взаємодії гідроксиду лужного елемента із сіллю:

варіанти відповідей

NaCl + H2SO4 (конц.) = NaHSO4 + HCl 

MgCl2 + 2KOH = Mg(OH)2 + 2KCl

Na2S + 2HCl = 2NaCl + H2S

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓ + H2O

Запитання 11

Для взаємодії взяли натрій масою 23 г і хлор масою 71 г. Обчисліть масу натрій хлориду, що утворився.

варіанти відповідей

117 г

58 г

58,5 г

11,7 г

Запитання 12

До натрій хлориду масою 117 г додали надлишок сульфатної кислоти. Внаслідок реакції виділився гідроген хлорид масою 65 г. Обчисліть масову частку (%) виходу продукту реакції.

варіанти відповідей

89%

90%

100%

45%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест