Мінливість

Додано: 1 квітня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 279 разів
28 запитань
Запитання 1

Наслідком мутації є:

варіанти відповідей

збільшення об’єму хутра в білки взимку

збільшення кількості хромосом у каріотипі

зменшення кількості молока у домашніх кіз під час спеки                   

збільшення кількості гемоглобіну в еритроцитах людей під час сходження в гори

Запитання 2

Як називаються мутації, що спричиняють загибель особин?

варіанти відповідей

а) соматичні     

б) генеративні 

в) летальні                       

г) сублетальні

Запитання 3

Визначте, до яких мутагенів можна віднести лікарські препарати

варіанти відповідей

фізичні

 біологічні

хімічні

комбіновані

Запитання 4

Мутації, пов'язані зі зміною кількості хромосом, називаються:

варіанти відповідей

Генні

Геномні

Хромосомні

Делеції

Запитання 5

До біологічних мутацій належать

варіанти відповідей

акридинові барвники, нітратна кислота

віруси, на токсини, що їх виробляють деякі бактерії

іонізуюче випромінювання, зокрема ренгенівське

Запитання 6

На фото близнюки:

варіанти відповідей

різнояйцеві

однояйцеві

двояйцеві

неідентичні

Запитання 7

Який тип успадкування такої мутації, як полідактилія?

варіанти відповідей

генний

домінантний

геномний

рецесивний 

Запитання 8

Хвороба із спадковою схильністю:


варіанти відповідей

дальтонізм     

короста

цукровий діабет

сказ

Запитання 9

Здатність живих організмів передавати генетичну інформацію про свої ознаки й особливості індивідуального розвитку нащадкам - це:

варіанти відповідей

Генотип

Мінливість

Спадковість

Генетика

Запитання 10

Мінливість - це:

варіанти відповідей

Сукупність усіх генів організму

Передача з покоління в покоління спадкової інформації

Взаємодія між генами

Здатність організму набувати нових ознак

Запитання 11

Причиною виникнення генних мутацій є:

варіанти відповідей

Перебудови хромосом

Зміни кількості наборів хромосом

Порушення послідовності нуклеотидів у молекулах нуклеїнових кислот

Немає правильної відповіді

Запитання 12

До фізичних мутагеннів не належать...

варіанти відповідей

ренгенівське випромінення

лікарські препарати

підвищена температура 

ультрофіолетові промені

токсини

Запитання 13

До хімічних мутагеннів належать...

варіанти відповідей

температура

віруси

антибіотики

гриби

харчові добавки 

барвники

Запитання 14

Сукупність усіх генів особин однієї популяції:

варіанти відповідей

геном

генофонд

генотип

генеалогічне дерево

Запитання 15

Якщо у кроликів порди метелик взимку вистригти ділянку білої шерсті, то натомість відросте чорна шерсть. Це прояв якої мінливості?

варіанти відповідей

мутаційної     

комбінативної   

геномної

модифікаційної

Запитання 16

Кросинговер є одною із причин мінливості:

варіанти відповідей

фенотипової  

мутаційної

комбінативної

модифікаційної

Запитання 17

Який тип мінливості проявляється при утворенні нових поєднань алельних генів під час запліднення:

варіанти відповідей

фенотипна

модифікаційна

мутаційна

комбінативна

Запитання 18

Яка із змін є модифікацією:

варіанти відповідей

редуковані крила у дрозофіли

трисомія за 21-ою парою хромосом у людини

горіхоподібна форма гребеня в курей

рахіт у людини

Запитання 19

Назвіть науку, яка вивчає генетичну структуру природних популяцій, а також генетичні процеси, які в них відбуваються :

варіанти відповідей

генофонд

мутаційна генетика

генетика генів

популяційна генетика

Запитання 20

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

варіанту

варіаційний ряд

варіаційну криву

варіації

Запитання 21

Вкажіть правильне визначення поняття " норма реакції":

варіанти відповідей

вид внутріалельної взаємодії генів

вид міжалельної взаємодії генів

межі модифікаційної мінливості

спадкування якісних ознак

Запитання 22

Визначити властивості модифікацій

варіанти відповідей

залежить від інтенсивності і тривалості дії чинника

можуть зникати на протязі життя

мають переважно корисне значення

всі відповіді правильні

Запитання 23

Назвіть вченого, який розробив мутаційну теорію:

варіанти відповідей

Г. Мендель

Д. Менделєєв

Т. Морган

Г. де Фріз 

Запитання 24

У сім'ї левів одне левення виявилося білим (альбінос). Це -

варіанти відповідей

Поліплоідія

 Зчеплене успадкування

Мутація

 Модифікація

Запитання 25

Вкажіть іншу назву генних мутацій:

варіанти відповідей

 точкові

динамічні

хромосомні

Запитання 26

Синдром Дауна пов'язаний зі змінами каріотипу: 

варіанти відповідей

Моносомії Х хромосоми

Трисомії Х хромосоми

Трисомії 13-ї пари хромосом

Додаткової Y хромосоми

Трисомії 21 – ї пари хромосом

Запитання 27

Унаслідок дефіциту йоду в харчових продуктах у багатьох жителів України спостерігається ендемічний зоб. Дане захворювання є наслідком:

варіанти відповідей

Геномної мутації

Комбінативної мінливості

Генної мутації

Модифікаційної мінливості

Запитання 28

Мутагенез - це:

варіанти відповідей

Виникнення нових комбінацій генів

Зміна фенотипу в межах норми реакції

Виникнення мутацій

Виникнення тривалих модифікацій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест