Монополія. Конкуренція

Додано: 14 квітня 2020
Предмет: Економіка, 10 клас
Копія з тесту: Монополія. Конкуренція
Тест виконано: 21 раз
11 запитань
Запитання 1

Що не відноситься до ознак конкуренції

варіанти відповідей

наявність на ринку великої кількості продавців і покупців

вплив виробника на рівень цін у галузі

відсутність бар'єрів для входження в галузь

можливість домовленості між покупцями і продавцями

Запитання 2

Монополісична конкуренція характеризується

варіанти відповідей

великою кількістю фірм-конкурентів, що виробляють однорідну продукцію

великою кількістю фірм-конкурентів, що виробляють неоднорідну продукцію

невеликою кількістю фірм-конкурентів

наявністю однієї великої фірми й декількох невеликих

Запитання 3

Якщо на ринку є декілька великих фірм, які підтримують цінового лідера при встановленні цін то це

варіанти відповідей

монополія

монополістична конкуренція

олігополія

досконала конкуренція

Запитання 4

Основними перевагами ринкової економіки є

варіанти відповідей

забезпечення ефективного розміщення ресурсів та економічної свободи

рівномірний розподіл особистих доходів і забезпечення повної зайнятості

забезпечення стабільності цін і справедливого розподілу особистих доходів

ліквідація дискримінації та зведення до мінімуму забруднення навколишнього середовища

Запитання 5

До ознак монополістичної конкуренції належить?

варіанти відповідей

єдиний покупець на ринку

наявність значних бар'єрів на вхід до ринку

однорідний продукт

диференційований продукт

Запитання 6

Який з цих типів ринку є найбільш розповсюдженим серед ринків товарі і послуг?

варіанти відповідей

досконала конкуренція

олігополія

монополія

монополістична конкуренція

Запитання 7

У ринковій економіці заробітки визначатимуться

варіанти відповідей

законом про мінімальну заробітну плату

діями уряду

високою продуктивністю праці

відповідальністю політичних лідерів

Запитання 8

Ситуація, коли конкуренти змінюють не рівень цін, а рівень якості продукції характерна для

варіанти відповідей

олігополія

монополістична конкуренція

монопсонії

монополії

Запитання 9

Ринок, на якому представлена унікальна продукція це

варіанти відповідей

досконала конкуренція

монополія

монопсонія

олігополія

Запитання 10

Цінова дискримінація характерна для ринку

варіанти відповідей

досконалої конкуренції

монополії

олігополії

недосконалої конкуренції

Запитання 11

Високі бар'єри для входження в ринок існують при

варіанти відповідей

досконалій конкуренції

монополії

олігополії

недосконалій конкуренції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест