Нерівності. Повторення вивченого у 2 класі
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Порівняй вирази без обчислення.

24+5 ... 24+6

а)

>

б)

=

в)

<

2.

Порівняй вирази без обчислення.

48 - 6 ... 48 - 2

а)

<

б)

>

в)

=

3.

Подбери число, щоб виконувалася умова нерівності.

31+ 29 < 31 + ...

а)

28

б)

31

в)

13

г)

56

4.

Подбери число, щоб виконувалася умова нерівності.

... + 65 > 65 + 28

а)

29

б)

28

в)

19

г)

31

5.

Знайди помилку.

а)

54 + 18 < 54 + 81

б)

32 + 9 > 41 + 8

6.

Порівняй вирази та вибери потрібний знак.

68 - 32 ... 38 +23

а)

>

б)

<

в)

=

7.

Різниця чисел 75 та 32 менша ніж сума чисел 75 та 32

а)

Так

б)

Ні

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. а (1 балів)
3. б г (2 балів)
4. а г (2 балів)
5. б (2 балів)
6. б (2 балів)
7. а (2 балів)