Нормування праці

Додано: 25 березня
Предмет: Економіка
11 запитань
Запитання 1

Структура процесу праці- це

варіанти відповідей

удосконалення методів та прийомів праці, розроблення проектів розподілу праці

сукупність складових процесу праці та послідовність їх виконання

чисельність працюючих, визначена на основні науково обгрунтованих норм праці та обслуговування

Запитання 2

Метою проектування процесу праці можна визначити :

варіанти відповідей

повну ліквідацію зайвих прийомів та операцій

чисельність працюючих на підприємстві

обгрунтованість прийнятої кількості складових частин процесу

Запитання 3

Здійснення аналізу структури процесу праці можна визначити:

варіанти відповідей

повну ліквідацію зайвих прийомів та операцій

чисельність працюючих на підприємстві

обгрунтованість прийнятої кількості складових частин процесу, можливість їх суміщення у часі

Запитання 4

Визначте правильний порядок складності рухів від простих до складних: а- рух пальців; б- рух руки від ліктя; в- рух корпусу; г- рух кісті рук; д - рух плеча

варіанти відповідей

а,г,б,д,в

а,б,в,г,д

а,в,б,д,г

Запитання 5

Критеріями ефективності трудових рухів, що виконуються, виступають:

варіанти відповідей

простота, коротка тривалість

коротка тривалість та легкість

простота , легкість, коротка тривалість

Запитання 6

Нормування праці - це

варіанти відповідей

створення оптимальних умов праці на робочих місцях

вид управлінської діяльності , спрямоване на встоановлення співвідношень між витратами та результатами

встановлення норм виробітку та норм часу на виконання робочих завдань

Запитання 7

Технічне нормування - це

варіанти відповідей

сукупність методів, які дозволяють визначити і вивчити витрати праці зметою встановлених прогресивних норм трудових витрат

створення оптимальних умов праці із науково огрунтованими нормами виробітку та норми часу

сукупність вимірювальних витрат робочогог часу, вивчення та аналіз трудових процесів

Запитання 8

Нормою часу називають

варіанти відповідей

витрати робочого часу на одну операцію

кількість робочого часу, який встановлюється на виготовлення одиниці продукції

кількість робочого часу, в якому закладено організаційно-технічні умови для використання засобів праці та праці виконавців

Запитання 9

Нормою виробітку називають

варіанти відповідей

зворотну величину норми часу

кількість виробів, яка повинна бути вироблена у певних організаційно-технічних умовах

кількість продукції, що випускається у певних організаційно-технічних умовах на певному виду обладнанні

Запитання 10

При визначенні норм часу та норм виробітку не включають:

варіанти відповідей

час, який необхідний для виконання заданої роботи

час на відпочинок та особисті потреби

витрати часу, які є витратами часу працюючих з організаційно-технічних причин

Запитання 11

Метод вивчення всіх витрат робочого часу протягом визначеного часу спостережень - це

варіанти відповідей

хронометраж спостережень

фотографія робочого часу

метод моментних спостережень

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест