6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

ОКР Маркетинг

Додано: 23 листопада 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
16 запитань
Запитання 1

Хто є кінцевим об'єктом маркетингового комунікаційного впливу?

варіанти відповідей

споживач;

конкуренти;

контрольний орган;

місцеві мешканці.

Запитання 2

Які дії є необхідними відповідно до стратегії маркетингових

комунікацій на першому етапі життєвого циклу товарів?

варіанти відповідей

привернути увагу споживачів до товару, розробити заходи щодо просування товарів на ринок через посередників;

активно просувати товари через посередників, здійснювати

поліпшення післяпродажних послуг, звертати увагу споживачів на окремі оригінальні атрибути товарів;

залучувати споживачів поліпшенням якості, упаковки товарів;

просувати товари через посередників.

Запитання 3

Яка реклама заборонена законом «Про рекламу»?

варіанти відповідей

соціальна реклама;

прихована реклама;

реклама алкоголю;

реклама зброї.

Запитання 4

На основі чого розробляється комунікаційна стратегія?


варіанти відповідей

загальної стратегії підприємства;

стратегії конкурентів;

звітності;

даних за минулий рік.

Запитання 5

Яке визначення характеризує буклет?варіанти відповідей

рекламний листок містить суто рекламну, інформацію «помітніше» оформлено;

рекламний проспект, що містить безліч кольорових фотографій і малюнків, звичайно включає матеріали, що формують імідж фірми, часто випускається до ювілейних дат;

невеликий за обсягом, але якісно оформлений рекламний матеріал;


інформаційний лист виконується на фірмовому бланку, адресується конкретній особі і містить інформацію про фірму або товар.

Запитання 6

Які інструменти не належить до інструментів стимулювання

збуту?


варіанти відповідей

встановлення цінових знижок;

продаж товарів на умовах пільгового кредитування;

видача дисконтних карток;

зовнішня реклама.

Запитання 7

Які є основні способи стимулювання покупців?

варіанти відповідей

збільшення витрат на рекламу;

збільшення каналів розподілу товарів;

використання знижок, купонів та лотерей;

розширення логістичних операцій.

Запитання 8

Яке визначення розкриває зміст поняття торговий агент?

варіанти відповідей

особа, що продає товари одного або кількох підприємств за

договором;

посередник, що працює за винагороду;

людина чия діяльність, зумовлена стилем життя, вихованням, освітою й культурою;

особа, що займається збиранням, обробкою та аналізом фактів.

Запитання 9

2.Засоби одночасної передачі інформації групі людей це - 


варіанти відповідей

а)Радіо

б)Телебачення

в)ЗМІ

г)Мас- медіа

Запитання 10

9.Форма комунікації, спрямована на поширення фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи чи громадської позиції це -


варіанти відповідей

а)Мова ворожнечі

б)Агітація

в)Пропаганда

г)Маніпуляція

Запитання 11

Яке визначення розкриває поняття рекламування?

варіанти відповідей

це будь-яка форма неособистого платного пред’явника й пропонування продуктів, послуг та ідей від імені їхнього виробника або власника;

форма, створення та використання прямих особистих зв’язків між тими, хто пропонує товар, та споживачами цих товарів;

це пропозиція продуктів, послуг та ідей від імені виробника або посередника в місцях продажу цих товарів;

це пропонування продукції на телебаченні, радіо, пресі. 

Запитання 12

Що таке логотип?

варіанти відповідей

оригінальне написання найменування рекламодавця, що використовувався як символ товару або підприємства і дуже часто є його торговою маркою;

дотепний вираз, що використовується в рекламному зверненні;

реклама, яка застосовується для того, щоб не дати споживачам забути про певний товар;

вираз, що заохочує споживачів до придбання товарів. 

Запитання 13

Якою є мета паблік-рилейшнз (PR)?

варіанти відповідей

популяризація підприємств, організацій або окремих осіб серед цільових груп громадськості;

привернення уваги покупців, виклик зацікавленості і бажання придбати товар, здійснення поштовху до купівлі товарів;

привертання уваги споживача, стимулювання купівлі і створення передумов для повторних закупівель, розвиток тривалих стосунків з отримувачем;

посилення імпульсної купівлі.

Запитання 14

Які функції виконує реклама?

варіанти відповідей

комерційну; некомерційну,

стимулюючу; інформативну; психологічну;

престижну; психологічну, національну;

стимулюючу, спеціалізовану, престижну. 

Запитання 15

Рівень каналу збуту це

варіанти відповідей

кількість посередників, через яких товар проходить на шляху від виробника до споживача

будь-який посередник, що виконує ту чи іншу роботу щодо просування товару до споживача

канал прямого маркетингу

Запитання 16

Основними принципами посередницької діяльності є

варіанти відповідей

рівноправність сторін та підприємливість

оперативність та мобільність

усе вище перераховане

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест