Основні групи живих організмів

Тестування буде корисним для оптимізації базових знань щодо ознак різних царств живих організмів. Розвиває навички аналізу та порівняння.

Додано: 14 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Чим гриби відрізняються від бактерій ?


варіанти відповідей

є еукаріотами

мають гетеротрофний тип живлення

розмножуються спорами

серед них є багатоклітинні

властиве аеробне дихання

приймають участь у колообігу речовин в екосистемі

Запитання 2

Подібність грибів та тварин:


варіанти відповідей

гетеротрофний спосіб живлення

автотрофний спосіб живлення

клітинна стінка грибів та покриви членистоногих містять хітин

клітини містять вакуолі з клітинним соком

в клітинах відсутні хлоропласти та хлорофіл

тіло складається з клітин

Запитання 3

Гриби, як і рослини:


варіанти відповідей

є автотрофними організмами

мають клітинну будову

ростуть все життя

всмоктують воду з грунту

живляться готовими органічними речовинами

містять в клітинах хлоропласти

Запитання 4

Які ознаки властиві рослинам, на відміну від тварин?


варіанти відповідей

дихають, живляться, ростуть, розмножуються

мають клітинну будову

в клітинах містять пластиди

мають клітинну стінку із целюлози

ростуть до певного віку

Запитання 5

Які ознаки є типовими для рослин?


варіанти відповідей

обмежений ріст

ріст протягом всього життя

автотрофи

гетеротрофи

є клітинна стінка

утворюють полісахарид глікоген

в клітинних стінках міститься хітин

Запитання 6

Визначте ознаки, характерні для тварин.

варіанти відповідей

синтезують органічні сполуки в процесі фотосинтезу

живляться готовими органічними речовинами

активно пересуваються

мають необмежений ріст

є хемотрофами

всі аероби

Запитання 7

Одноклітинні тварини, на відміну від бактерій:варіанти відповідей

живляться готовими органічними речовинами

містять в клітині мітохондрії

містять в клітині оформлене ядро

відносяться до прокаріотів

Запитання 8

Встановіть відповідність між одноклітинним організмом та групи живих організмів, до якої він відноситься.

а) хлорела

б) туберкульозна паличка

в) амеба протей

г) інфузорія-туфелька

д) дріжджі

е) стрептококи

є) хламідомонада

варіанти відповідей

Бактерії - б, в

Рослини - а, є

Тварини - е, г

Гриби - д

Бактерії - б, е

Рослини - а, є

Тварини - в, г

Гриби - д

Бактерії - в, д

Рослини - а, є

Тварини - б, г

Гриби - е

Бактерії - а, б

Рослини - в

Тварини - г, д

Гриби - е, є

Запитання 9

Встановіть відповідність між ознакою та об'єктом, для якого вона характерна:

а) спадковий матеріал представлений нуклеоїдом

б) нуклеїнова кислота захищена капсидом

в) не має власного обміну речовин

г) до поверхневого апарату входить клітинна стінка

д) є прокаріотичним організмом

                                                                         

варіанти відповідей

Бактерія - а, в, д

Вірус - б, г

Бактерія - а, б, в

Вірус - г, д

Бактерія - б, в, г

Вірус - а, д

Бактерія - а, г, д

Вірус - б, в

Запитання 10

Встановіть відповідність між ознакою організмів та царством, для якого ця ознака характерна:

а) автотрофи

б) є вакуолі з клітинним соком

в) клітинна стінка відсутня

г) мають в клітинах пластиди

д) більшість здатні до пересування

е) переважно є гетеротрофами

варіанти відповідей

Рослини - а, б, г

Тварини - в, д, е

Рослини - а, б, в

Тварини - г, д, е

Рослини - а, в, д

Тварини - б, г, е

Рослини - г, д, е

Тварини - а, б, в

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест