12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Особистість та її ідентичність

Додано: 1 жовтня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 27 разів
18 запитань
Запитання 1

Людина, яка має історично зумовлений ступінь розвитку, користується правами, наданими суспільством, та виконує обов'язки, які на неї покладено.

варіанти відповідей

індивід

особистість

громадянин

особа

Запитання 2

Людина, яка належить до певної територіальної спільноти - міста, країни тощо. Ця належність формально юридично оформлена. Має певні права та обов'язки щодо цього соціуму і підпорядковується певним нормам і законам.

варіанти відповідей

особа

громадянин

індивідуальність

особистість

Запитання 3

Індивідуальність - це

варіанти відповідей

сукупність своєрідних і неповторних якостей - психічних, фізичних, соціальних, що відрізняють одну людину від іншої.

окремий організм, який існує самостійно; одиничний представник людства.

людина, що належить до постійного населення держави, користується правами та виконує обов'язки, встановлені цією державою.

те, що існує або належить суспільству (соціуму).

Запитання 4

Реалізація потенціалу особистості в суспільстві.

варіанти відповідей

самореалізація

адаптивність

мобільність

креативність

Запитання 5

Залежність людини від певних предметів, станів або умов, необхідних для її нормального існування, яку вона відчуває, усвідомлює, переживає і яка є рушійною силою її діяльності - це...

варіанти відповідей

потреби

цінності

інтереси

мобільність

Запитання 6

Це порушення структурної цілісності сім'ї (відсутність одного з батьків) - ...

варіанти відповідей

структурна деформація сім’ї 

психологічна деформація сім’ї 

творчий потенціал родини

своєрідність сім'ї

Запитання 7

Обери функції сім'ї (4 варіанта).

варіанти відповідей

господарсько-економічна

виховна

репродуктивна

емоційна

відкрита

традиційна

Запитання 8

Функція первинної соціалізації здійснюється

варіанти відповідей

школою

однолітками

сім'єю

мас-медіа

Запитання 9

Здатність пристосовуватися до різних умов - це

варіанти відповідей

адаптивність

мобільність

креативність

соціалізація

Запитання 10

Обери етапи соціалізації.

варіанти відповідей

раннє дитинство

молодість

дорослість

зрілий вік

школярство

студентські роки

Запитання 11

Що таке культура?

варіанти відповідей

Історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у типах і формах організації життя і діяльності людей.

Багаторівнева система

Всебічний розвиток людини, регулювання її поведінки і вчинків.

Певний стиль, спосіб життя і мислення окремих соціальних груп всередині суспільства.

Запитання 12

Свідомі зусилля людини спрямовані на розкриття наявних задатків і здібностей та реалізацію своїх планів.

варіанти відповідей

самореалізація

самопізнання

цінності

самовдосконалення

Запитання 13

Процес розвитку людини, становлення особистості у взаємодії з навколишнім світом - це ...

варіанти відповідей

самовизначення

соціалізація

ідентифікація

самореалізація

Запитання 14

Афінський філософ, якому належать слова "Пізнай самого себе".

варіанти відповідей

Сократ

Арістотель

Платон

Гесіод

Запитання 15

Як називають форму організації молоді, як автономного цілісного утворення всередині панівної культури?

варіанти відповідей

субкультура

контркультура

масова культура

елітарна культура

Запитання 16

Укажи види молодіжних субкультур.

варіанти відповідей

репери та хіп-хопери

фріки

растамани

графітери

молодіжні

неформальні

Запитання 17

Сім'я, яка складається з батьків та одного-двох дітей - називається...

варіанти відповідей

чайлд-фрі

мононуклеарна

елітарна

патріархальна

Запитання 18

Зареєстрований шлюб між людьми, які не мають спільного господарства, не проживають разом, не розділяють побут тощо - це

варіанти відповідей

гостьовий шлюб

цивільний шлюб

відкритий шлюб

крос-культурний шлюб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест