5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

п.п.19-22 Електричний заряд. Електричне поле. Закон Кулона.

Додано: 13 червня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 65 разів
12 запитань
Запитання 1

Атом не розпадається завдяки ...

варіанти відповідей

взаємодії молекул.

електромагнітній взаємодії.

електризації.

силам стискання, які існують у речовині.

Запитання 2

Яке твердження є неправильним?

варіанти відповідей

Існують два роди електричних зарядів - електрон і протон.

Електризація - це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду.

Тіла, що мають заряди одного знаку, відштовхуються.

Мікроскопічні тіла можуть бути нейтральними.

Запитання 3

Носієм найменшого негативного заряду є ...

варіанти відповідей

молекула

негативний йон

протон

нейтрон

атом гідрогену

серед наведених відповідей немає правильної

Запитання 4

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними зменшити в 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 2 рази

Зменшиться в 4 рази

Запитання 5

Дві однакові провідні кулі мають електричні заряди -50 нКл та +150 нКл. Яким стане заряд кожної кулі після дотику?


варіанти відповідей

50 нКл

0 Кл

100 нКл

заряди не зміняться

200 нКл

-100 Кл

Запитання 6

Як називається сила, з якою взаємодіють заряди?

варіанти відповідей

Електричне поле

Кулонівська

Відштовхування

Зарядова

Запитання 7

Яке твердження є неправильним?

варіанти відповідей

Силові лінії електричного поля, або лінії електричного поля, - це умовні лінії, уздовж дотичних до яких на заряджене тіло діє сила з боку електричного поля.

Повний заряд будь якої системи тіл залишається незмінним під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі.

Електрон притягується до протона.

Протон є носієм найменшого заряду.

Запитання 8

Джерелом електричного поля є:

варіанти відповідей

матерія

частка

молекула

заряд

Запитання 9

Чому дорівнює коефіцієнт пропорційності k у законі Кулона?

варіанти відповідей

k=9⋅109 H⋅м2/Кл2

k=9⋅10-9 H⋅м2/Кл2

k=1,6⋅10-19 H⋅м2/Кл2

k=9⋅10-19 H⋅м2/Кл2

Запитання 10

Особлива форма матеріі, що існує навколо заряджених тіл або частинок и діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд, це ...

варіанти відповідей

електричне поле

магнітне поле

гравітаційне поле

електрика

Запитання 11

Технічний прийом, який дозволяє розрядии будь-яке заряджене тіло шляхом з'єднання цього тіла провідником із землею, називають ...

варіанти відповідей

Занулення

Заземлення

Приземлення

Ізолювання

Запитання 12

Заряд електрона дорівнює:

варіанти відповідей

1,6⋅1019 Кл

1,6⋅10-19 Кл

-1,6⋅1019 Кл

-1,6⋅10-19 Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест