28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

п.п.23-32 Електричний струм (теорія)

Додано: 13 червня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 106 разів
12 запитань
Запитання 1

Електричний струм - це ...

варіанти відповідей

напрямлений рух електронів.

напрямлений рух заряджених частинок.

напрямлений рух йонів.

напрямлений рух електронів або протонів.

Запитання 2

Здатність проводити електричний струм у різних речовин є різною. Залежно від цієї здатності всі речовини і матеріали поділяють на ...

варіанти відповідей

провідники та діелектрики.

провідники, діелектрики, напівдіелектрики та напівпроводники.

провідники, діелектрики та напівдіелектрики.

провідники, діелектрики та напівпроводники.

Запитання 3

Дії електричного струму:

варіанти відповідей

теплова, світлова, хімічна, магнітна

теплова, світлова, магнітна

теплова, світлова, хімічна, магнітна, іскрова

теплова, світлова, хімічна, магнітна, електролітична

Запитання 4

Яке твердження є неправильним?

варіанти відповідей

Джерела електричного струму - це пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію.

Хімічними джерелами електричного струму називають пристрої, в яких рух зарядів відбувається за рахунок енергії, що містять хімічні елементи.

Будь-який гальванічний елемент складається з двох електродів та електроліту.

Одиниця сили струму в СІ - ампер.

Запитання 5

Яке твердження є правильним?

варіанти відповідей

Будь-який гальванічний елемент складається з електроду та електроліту.

Електричне коло - це креслення, на якому умовними позначеннями показано, з яких елементів складається електричне коло і в який спосіб ці елементи з'єднані між собою.

Прилад для вимірювання електричної напруги називається амперметром.

Амперметр не можна приєднувати до кола, в якому відсутній споживач струму.

Запитання 6

Залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях називають ...

варіанти відповідей

вольт-амперною характеристикою провідника.

законом Ома.

законом Ампера.

функціональною залежністю.

Запитання 7

Питомий опір речовини залежить:

варіанти відповідей

від властивостей речовини і температури.

від властивостей речовини, диаметру та довжини проводу.

тільки від властивостей речовини.

від властивостей речовини, температури речовини і сили струму.

Запитання 8

При паралельному з'єднанні провідників:

варіанти відповідей

I=I1+I2, U=U1+U2

I=I1+I2, U=U1=U2

I=I1=I2, U=U1+U2

Серед наведених варіантів відповідей немає правильної.

Запитання 9

Яка роль джерела в існуванні електричного струму?


варіанти відповідей

Завдяки джерелу струму електрони рухаються.

В першу чергу, джерело струму - це джерело електронів, які необхідні для існування електричного струму.

Підтримує рух електронів.

Серед наведених відповідей немає правильної.

Запитання 10

Як рухаються електрони у шматку мідного провода?

варіанти відповідей

хаотично, в різних напрямках.

не рухаються, бо немає джерела струму.

униз, бо поки немає джерела струму електрони рухаються тільки завдяки силі тяжіння.

у мідному проводі, який не під'єднано до електромережі, немає електронів.

Запитання 11

До основних одиниць фізичних величин Міжнародної системи одиниць входить ...

варіанти відповідей

вольт

кулон

ампер

ом

Запитання 12

Опір провідника залежить від:

варіанти відповідей

його довжини, площі поперечного перерізу та речовини, з якої виготовлений провідник.

тільки від речовини, з якої виготовлений провідник.

сили струму на його кінцях.

його довжини, площі поперечного перерізу, речовини, з якої виготовлений провідник, та сили струму на його кінцях.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест