24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

п.п.36-40 Електричний струм у різних середовищах

Додано: 13 червня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 76 разів
18 запитань
Запитання 1

Носіями електричного струму в металах є...

варіанти відповідей

електрони

іони

іони та електрони

протони та електрони

протони

електрони, протони або йони

Запитання 2

Носіями електричного струму у рідинах є...

варіанти відповідей

електрони

протони

позитивні та негативні іони

молекули

електроди

електроліт

Запитання 3

Носіями електричного струму у газах є...

варіанти відповідей

електрони

іони

електрони та протони

електрони, позитивні та негативні іони

Запитання 4

Укажіть середовище, у якому проходження струму супроводжується перенесенням речовини.

варіанти відповідей

електроліт

метал

газ

середовище з низьким тиском.

Запитання 5

Розряд якого типу відбувається навколо проводів, по яким тече струм під високою напругою? 

варіанти відповідей

тліючий

іскровий

коронний

дуговий

Запитання 6

Де застосовують тліючий газовий розряд? 

варіанти відповідей

у прожекторах

при електрозварюванні

у дугових електропечах

у неонових рекламних трубках

Запитання 7

Який розряд являє собою блискавка? 

варіанти відповідей

тліючий

іскровий

коронний

дуговий

Запитання 8

Електролітична дисоціація...

варіанти відповідей

спричиняє виникнення самостійного розряду.

спричиняє утворення нейтральної молекули з іонів.

спричиняє виникнення несамостійного розряду.

спричиняє розпад молекул на іони.

Запитання 9

Електролізом називається ...

варіанти відповідей

процес виділення речовин на електродах, пов'язаний з хімічними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму.

електропровідність у хімічно чистих речовинах.

проходження електричного струму в газах.

електропровідність газів, яка виникає під дією зовнішніх іонізаторів.


Запитання 10

Маса речовини, що виділяється на електроді прямо пропорційна електричному заряду q, що проходить через електроліт. Це формулювання ...

варіанти відповідей

закону Джоуля-Ленца

закону Ома для ділянки кола

закону Ньютона

закону Фарадея

Запитання 11

За допомогою електролізу можна покрити металеві предмети шаром іншого металу. Цей процес називається...

варіанти відповідей

рафінування металів

гальванопластика

гальваностегія

електролітичне травлення і полірування

Запитання 12

Рідини, які проводять електричний струм, це ...

варіанти відповідей

рідкі провідники.

електроліти.

провідні розчини.

не мають специфічної назви.

рідкі кристали.

електрорідини.

Запитання 13

Прикладом якого розряду є іскра у свічці запалювання автомобіля?

варіанти відповідей

іскрового

дугового

тліючого

коронного

Запитання 14

Електрозварювання це приклад практичного використання ... розряду

варіанти відповідей

іскрового

дугового

тліючого

коронного

Запитання 15

"Вогні святого Ельма" – це приклад ... розряду

варіанти відповідей

іскрового

дугового

тліючого

коронного

Запитання 16

Згідно з першим законом Фарадея ...

варіанти відповідей

маса виділеної на електроді речовини обернено пропорційна силі струму, що протікає через електроліт.

маса виділеної на електроді речовини прямо пропорційна силі струму, що протікає через електроліт.

маса виділеної на електроді речовини не залежить від сили струму, що протікає через електроліт.

маса виділеної на електроді речовини залежить від густини рідини.

Запитання 17

Яким видом розряду є полярне сяйво?

варіанти відповідей

тліючим

коронним

іскровим

дуговим

Запитання 18

Здатність проводити електричний струм у різних речовин є різною. Залежно від цієї здатності всі речовини і матеріали поділяють на ...

варіанти відповідей

провідники, діелектрики та напівпроводники.

провідники, діелектрики, напівдіелектрики та напівпроводники.

провідники та діелектрики.

провідники, діелектрики та напівдіелектрики.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест