23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

п.п.6,7,8 Механічний рух. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення. Рівномірний рух. Швидкість руху.

Додано: 12 червня
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 29 разів
12 запитань
Запитання 1

Фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати, це ...

варіанти відповідей

безрозмірна модель.

точка.

матеріальна точка.

тіло відліку.

математична точка.

модельоване тіло

Запитання 2

Що не входить до системи відліку?

варіанти відповідей

тіло відліку

система координат

годинник

матеріальна точка

Запитання 3

Яке твердження є неправильним?

варіанти відповідей

Шлях - це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії.

Відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла, називають переміщенням.

Траєкторія руху - це уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається.

Рівномірний рух - це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях.

Запитання 4

Швидкість рівномірного руху — це фізична величина, яка дорівнює:

варіанти відповідей

відношенню шляху, який подолало тіло, до часу руху.

добутку шляху, який подолало тіло, і часу руху.

відношенню часу руху до шляху, який подолало тіло.

половині суми початкової та кінцевої швидкостей руху.

Запитання 5

Одиниця вимірювання швидкості в системі СІ:

варіанти відповідей

м/с

км/с

км/год

м/с або км/год

м/год

серед наведених відповідей немає правильної

Запитання 6

Яка з нерівностей є істинною?

варіанти відповідей

45 см < 450 мм

25 000 м > 250 км

300 г < 0,3 кг

300 с < 30 хв

Запитання 7

М’яч упав з висоти 3 м, відскочив від підлоги та був спійманий на висоті 1 м. Знайти шлях, який пройшов м’яч.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 8

М’яч упав з висоти 4 м, відскочив від підлоги та був спійманий на висоті 1 м. Знайти переміщення м’яча.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 9

Чи може переміщення бути меншим за шлях?

варіанти відповідей

так

ні

вони завжди однакові.

переміщення і шлях не можна порівнювати.

Запитання 10

Яке твердження є неправильним?

варіанти відповідей

Стан руху і стан спокою є відносним.

Форма траєкторії руху залежить від того, відносно якої системи відліку розглядається рух.

Уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається, називається лінією руху.

Швидкість руху - це векторна величина.

Запитання 11

Тіло, відносно якого фіксується положення тіла, що рухається, називають ...

варіанти відповідей

точкою відліку.

тілом відліку.

початком відліку.

началом координат.

Запитання 12

Під час якого руху напрямок швидкості руху весь час змінюється?

варіанти відповідей

Під час рівномірного прямолінійного руху.

Під час нерівномірного прямолінійного руху.

Під час криволінійного руху.

Під час будь якого руху

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест