14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Перша російсько-украінська війна. Украінська держава гр.112

Додано: 21 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Яка обставина відіграла вирішальну роль у втраті більшовиками весною 1918 р. контролю над Україною?

варіанти відповідей

окупація території України німецькими та австро-угорськими військами

висадка військ Антанти на Півдні України

селянський повстанський рух проти політики «воєнного комунізму»

спільний наступ об’єднананих Армій УНР та УГА на Київ

Запитання 2

На фото зображений

варіанти відповідей

голова Центральної Ради М. Грушевський.

гетьман України П. Скоропадський.

голова Директорії УНР В. Винниченко.

головний отаман Армії УНР С. Петлюра.

Запитання 3

На фото зображений

варіанти відповідей

командуючий Легіону Українських січових стрільців М. Галущинський.

командир Революційної повстанської армії України Н. Махно.

головнокомандувач Української галицької армії М. Тарнавський.

головний отаман Армії Української Народної Республіки С. Петлюра.

Запитання 4

Економічна політика гетьмана П. Скоропадського

варіанти відповідей

сприяла відновленню економіки України як складової частини Російської імперії.

відновила рівноправність економічних відносин із країнами Четверного союзу.

захищала інтереси промисловців і великих землевласників.

забезпечила вільний розвиток селянського господарства.

Запитання 5

За якого політичного режиму періоду національно-визвольних змагань початку XX ст. уведено в обіг грошову купюру, зображену на фото?

варіанти відповідей

Директорії УНР

Гетьманату П. Скоропадського

Української Центральної Ради

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Запитання 6

«Народний секретаріат» — це

варіанти відповідей

«революційний орган українського народу», створений у червні 1917 р. Українською Центральною Радою після оприлюднення Першого Універсалу.

перший робітничо-селянський уряд радянської України, створений у грудні 1917 р. постановою Центрального Виконавчого Комітету Рад України.

виконавчий орган Української Народної Республіки, створений у січні 1918 р. Четвертим Універсалом Української Центральної Ради.

вищий розпорядчий орган Західноукраїнської Народної Республіки, створений у листопаді 1918 р. рішенням Української Національної Ради.

Запитання 7

«Самостійники» були ініціаторами

варіанти відповідей

виступу «полуботківців»

гетьманського перевороту

створення Української Центральної Ради

скликання Всеукраїнського національного конгресу

Запитання 8

Добровільні військово-міліцейські формування в Україні в 1917–1918 рр., створені за територіальним принципом для охорони правопорядку та підтримки місцевої української влади, називали

варіанти відповідей

«Січовими стрільцями»

«Похідними групами»

«Вільним козацтвом»

«Поліською Січчю»

Запитання 9

Наступ військ радянської Росії на Київ і прагнення посилити позиції української делегації на мирних переговорах з державами Четверного союзу - обставини, що пришвидшили прийняття Українською Центральною Радою

варіанти відповідей

Першого Універсалу.

Другого Універсалу.

Третього Універсалу.

Четвертого Універсалу.

Запитання 10

«Німці, увійшовши до Києва, поводяться коректно, але як пани... Обиватель вважає, що справжніми господарями становища є німці, що здійснюється справжня окупація і що ми потрапили в остаточне ярмо... Українці грають сумну роль маріонеток, які привели до своєї країни іноземних поневолювачів…»

Підписання якого договору спричинило ситуацію, описану в уривку джерела?

варіанти відповідей

Брестського

Варшавського

Ризького

Версальського

Запитання 11

Вкажіть дату подіі, зазначеноі на картосxемі

варіанти відповідей

29 січня 1918 р.

13 грудня 1918 р.

22 січня 1918 р.

29 квітня 1918 р.

Запитання 12

Ідеолог українського самостійництва, адвокат, публіцист, член Братства тарасівців та Братства самостійників, автор брошури «Самостійна Україна» (1900). Очолював товариство «Український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка»

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест