13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Підготовка до ЗНО

Додано: 16 квітня
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 29 разів
62 запитання
Запитання 1

До письменників-«шістдесятників» належать...

варіанти відповідей

А Олександр Довженко, Андрій Малишко

Б Євген Маланюк, Іван Багряний

В Дмитро Павличко, Василь Симоненко

Г Юрій Яновський, Микола Куліш

Максим Рильський, Павло Тичина

Запитання 2

"Витязем молодої української поезії" Олесь Гончар називав...

варіанти відповідей

А В. Стуса

Б В. Сосюру

В В. Симоненка

Г Д. Павличка

Д М. Вінграновського

Запитання 3

Поет-шістдесятник, який здобув славу неперевершеного поета-пісняра...

варіанти відповідей

А В. Стус

Б Л. Костенко

В В. Симоненко

Г Д. Павличко

Запитання 4

Цей поет був найбільшим революціонером слова з-посеред шістдесятників, його називали «вічний єретик»; поет, який шукав нових масштабів художнього мислення. В українській поезії він є продовжувачем традицій Михайла Коцюбинського, Павла Тичини. Творчість його опромінена активністю «повстан­ців сонця» — протуберанців серця...

Сказано про...варіанти відповідей

А В. Стуса

Б І. Драча

В В. Симоненка

Г Гр. Тютюнника

Запитання 5

Вишита сорочка є образом-символом у творі...

варіанти відповідей

А "Балада про соняшник" І. Драча

Б "Два кольори" Д. Павличка

В "Пісня про рушник" А. Малишка

Г "Лебеді материнства" В. Симоненка

Д "Наша мова" В. Голобородька

Запитання 6

Упізнайте твір за характеристикою.

Жанр - кіноповість («автобіографічне кінооповідання»).

Герої: два ліричні герої (Сашко й Олександр), Одарка Єрмолаївна; Петро Семенович, баба Марусина, дід Семен.

варіанти відповідей

А "Зачарована Десна"

Б "Моя автобіографія"

В "Місто"

Г "Майстер корабля"

Запитання 7

Прочитайте уривок («Зачарована Десна»),

…Кров лилася з них відрами, казанами. Вони то розбігалися, то кидались один на одного…

У цих рядках використано...

варіанти відповідей

А метонімію

Б епітет

В риторичні оклики

Г гіперболу

Д порівняння

Запитання 8

Афоризмом став уривок із «Лебедів материнства» В. Симоненка...

варіанти відповідей

А Темряву тривожили криками півні,

Танцювали лебеді в хаті на стіні…

Б Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу.

Виростуть з тобою приспані тривоги.

В За тобою завше будуть мандрувати

Очі материнські і білява хата.

Г Мріють крилами з туману лебеді рожеві,

Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.

Д Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Запитання 9

І застиг він на роки і на століття

В золотому німому захопленні.

Це слова з поезії...

варіанти відповідей

А "Господи, гніву пречистого..."

Б "Задивляюсь у твої зіниці"

В «Балада про соняшник»

Г "Різдво"

Д "Любіть Україну!"

Запитання 10

Провідний мотив вірша «Ви знаєте, як липа шелестить,,,» — це...

варіанти відповідей

А замилування красою весняної ночі

Б сум з приводу нерозділеного кохання

В оспівування краси природи

Г зміни в природі в нічну пору

Д світле й радісне почуття кохання весняної ночі

Запитання 11

Вірш «Любіть Україну!» В. Сосюри 1951 р. зазнав нищівної критики через...

варіанти відповідей

А недосконалість форми

Б непоступливість поета перед радянською владою

В нібито наявний у ньому буржуазний націоналізм

Г заздрість наближених до Сталіна поетів до таланту автора

Д відсутність у ньому уславлення тодішніх вождів

Запитання 12

Блавати, камеї, фрески — ці образи емоційно наснажують поезію...

варіанти відповідей

А "Ви знаєте, як липа шелестить?"

Б "О панно Інно"

В «Блакитна Панна»

Г «Чари ночі»

Д "У теплі дні збирання винограду"

Запитання 13

Слова «Сяє вродою святою, / Неземною чистотою» — це цитата з

варіанти відповідей

драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

вірша Лесі Українки «Contra spem spero!»

вірша Григорія Сковороди «De libertate»

вірша Миколи Вороного «Блакитна Панна»

вірша Івана Франка «Чого являєшся мені у сні?..»

Запитання 14

«Гроном п’ятірним...» умовно називають

варіанти відповідей

«київських неокласиків»

«Руську трійцю»

«Плеяду»

«Братство тарасівців»

Кирило-Мефодіївське братство

Запитання 15

Увідповідніть уривки з одного твору.

Уривок

1 «— Чого ти туди пнеш очі? — кричали ті. — Я хочу надивитись на Модри Камень. — Мані там каваліра? — Мам».

2 «В сьому короткому нарисі автобіографічного кінооповідання автор поспішає зробити відразу деякі визнання: в його реальний повсякденний світ іцо не день, то частіше починають вторгатися спогади».

3 «Степан стояв коло поруччя на палубі, мимоволі пірнаючи очима в ту далечінь, і мірні удари лопастей пароплавного колеса, глухі капітанові слова коло рупора відбирали снагу в його думок».

4 «”Біла пустеля” дійсно шедевр. Такі картини з’являлися в нас раз на десятиріччя і стояли, як маяки»

Уривок

А «Улі страшенно вподобалось українське слово — бразолійний, а я не знаю, що воно означає. Яка його тяма?».

Б «Лавру, правда, він назвав, пам’ятник Володимирові теж, а що й горба того звуть Володимирським, він, напевно, ручитися не міг. В Києві він обертався в обмеженому і визначеному колі».

В «Ні дід, ні ми не розуміли прочитаного, і це завжди хвилювало нас, як дивна таємниця, що надавала прочитаному особливого, небуденного смислу».

Г «Виходжу надвір, минаю кошару, в якій глухо гуркотять вівці, І тихо свищу. Від скирти сіна відділяється Ілля, білий, мов привид».

Д «Сиве волосся до чогось зобов’язує. Старечі ноги йдуть уже просто до могили. Багате досвідом життя лежить переді мною, як рельєфна мапа моєї Республіки».

варіанти відповідей

1Г 2В 3А 4Д

1Г 2В 3Д 4Б

1Г 2Б 3В 4Д

1В 2Г 3Б 4Д

1Г 2В 3Б 4Д

Запитання 16

«Гроном п’ятірним...» умовно називають

варіанти відповідей

«київських неокласиків»

«Руську трійцю»

«Плеяду»

«Братство тарасівців»

Кирило-Мефодіївське братство

Запитання 17

Правильно вказано ознаки новели «Я (Романтика)» в кожному рядку, ОКРІМ

варіанти відповідей

розповідь від третьої особи, драматизм, внутрішні монологи героя

відсутність безпосередньої авторської оцінки, лаконізм, виразні художні деталі

глибокий психологізм, відмова від традиційного описового реалізму, часові зміщення

зіткнення віддалених епізодів, історичні алюзії, асоціації (термін  «версальці» тощо)

символічний зміст образів, деталей, наявність зорового і звукового тла подій

Запитання 18

В уривку Як та купина, що горить — не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових... підкреслено

варіанти відповідей

метонімію

метафору

інверсію

епітет

порівняння

Запитання 19

Слова Миколи Гоголя «Забирайте ж із собою в путь, виходячи з м’яких юнацьких літ до суворої, жорстко дійної мужності, — забирайте із собою всі людські порухи, не залишайте їх на дорозі: не знайдете потім!» автор використовує утворі «Майстер корабля» як

варіанти відповідей

пролог

міркування То-Ма-Кі

погляди Сева

епіграф

епілог

Запитання 20

Увідповідніть ім’я та прізвище письменника з висловлюванням про нього.

Ім’я та прізвище письменника

1 Юрій Яновський

2 Микола Фітільов

3 Максим Рильський

4 Павло Тичина

Висловлювання

А «Революціонер з голови до п’ят, [...] міцно зв’язаний з кращими традиціями української художньої літератури: можна сказати, що шукання [...] почались там, де урвалися шукання Коцюбинського».

Б «[...] довго шукав назву для своєї повісті, перебрав кілька варіантів: “В зелених горах”, “Тіні минулого”, “Голоси предвічні”, “Сила забутих предків” — і зупинився на тій, що мала глибоке значення, підтекст. Автор зробив назву ключем до розуміння всього твору»

В «Саме 15-річним юнаком він видав першу поетичну збірку “На білих островах”, репринтне видання якої здійснено в ювілейний рік за підтримки редакції газети “Голос України”».

Г «Ще в ранній юності [...] романтично закохався водночас у двох чарівних сестер — Полю та Інну Коновал — доньок чернігівського поета Івана Коновала (Вороньківського)».

Д «Читач мандрує разом із героями з майбутнього в минуле. Таємничі, часом небезпечні пригоди змінюють одна одну. Дія відбувається то в Одесі, то в Італії, Румунії, навіть на острові Ява».


варіанти відповідей

1А 2Д 3В 4Г

1Д 2В 3А 4Г

1Д 2А 3Г 4В

1Д 2А 3В 4Г

1Б 2А 3В 4Г

Запитання 21

Прочитайте рядки з вірша Віктора Баранова «До українців»:

Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,

Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці:

Де той рік, де той проклятий тиждень і день, .

Коли ми, українці, забули, що ми українці?

Ці слова суголосні з ідеєю твору

варіанти відповідей

Юрія Яновського

Миколи Хвильового

Валер’яна Підмогильного

Остапа Вишні

Миколи Куліша

Запитання 22

У романтичному стилі написано твір

варіанти відповідей

«Любіть Україну!»

«Пісня про рушник»

«Чорна рада»

«Маруся Чурай»

«Наталка Полтавка»

Запитання 23

«Нельзя. Чужі письма нікому давати не можна. Заборонено» у творі «Три зозулі з поклоном» належать

варіанти відповідей

Левкові

синові

Марфі

Карпові

Софії

Запитання 24

«...одягнений у сюртук з куцими полами. Рукава з буфами, коло плечей ужчі, а біля руки ширші. Штани широкі, трубою, коло чобота зовсім узенькі. Жилетка червона, двобортна, без манишки, з мідними пугвицями, шия пов'язана чорним шовковим платком» — так автор твору «Мартин Боруля» описує

варіанти відповідей

Омелька

Мартина

Трандалєва

Націєвського 

Степана

Запитання 25

Уривок «В житті ти мною згордувала, /Моє ти серце надірвала, /Із нього визвала одні/ Оті ридання голосні/Пісні» взято з твору

варіанти відповідей

«De libertate»

«Віють вітри, віють буйні...»

«Наталка Полтавка»

«Засвіт встали козаченьки»

«Чого являєшся мені у сні?..»

Запитання 26

Напрям у літературі кінця XIX - початку XX ст., представники якого прагнули передати свої враження від світу, відтворити його рухливість і мінливість, — це

варіанти відповідей

романтизм

сентименталізм

імпресіонізм

бароко

класицизм

Запитання 27

Односельці запам’ятали в селі господарем, що «...мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну; на коня мав ремінну шлею і нашильник, а на себе ... накладав мсту мотузяну шлею».

варіанти відповідей

Михайла

Карпа

Івана

Омелька

Чіпку

Запитання 28

У формі колискової написано твір

варіанти відповідей

«Господи, гніву пречистого…»

«Чари ночі»

«Наша мова»

«Пісня про рушник»

«Лебеді материнства»

Запитання 29

Увідповідніть митця з висловлюванням про нього


Автор

1 Іван Драч

Б Павло Тичина

В Василь Симоненко

Г Григір Тютюнник


Висловлювання

А Двадцять вісім – це дуже мало. Двадцять вісім - це наче й не жив. І поклали поета в хмари – І до хмари немає стежин.

Б Музична праоснова світобудови («соціалізм без музики ніякими гарматами не встановити») контрастно поєднується з навальністю зламу і переламу.

В …тривалий час у своїй творчості, як і всі неокласики, уникав віршів про владу. Проте йому цього не простили.

Г У ніч з 29 на 30 листопада 1937 року Михайла заарештували, а шестирічний син на все життя запам'ятав, як біг аж на край села услід за «чорним вороном», на якому повезли його батька. Про нього не можна було навіть згадувати, бо «ворог народу». Тільки 1958 року прийшло повідомлення, що за рік його було реабілітовано посмертно за браком складу злочину.

Д …реформував жанр балади, відкинувши традиційні легендарно-історичні, героїчні й фантастичні її атрибути, але залишивши ліро-епічну структуру, напружений сюжет.

варіанти відповідей

1Д 2Б 3А 4Г

1Б 2Д 3А 4Г

1Д 2А 3Б 4Г

1Д 2Б 3Г 4А

1Д 2В 3А 4Г

Запитання 30

Увідповідніть образ з назвою твору


Образ Назва твору

1 вишита сорочка А «У теплі дні збирання винограду»

2 хлопчик з рогаткою Б «Ви знаєте, як липа шелестить…»

3 весняні ночі В «Два кольори»

4 Кіпріда добра Г «Лебеді материнства»

Д «Балада про соняшник»

варіанти відповідей

Запитання 31

Увідповідніть твір з місцем подій у ньому


Твір Місце подій

1 «Модри Камень» А Аскольдова могила

2 «Майстер корабля» Б Київ

3 «Місто» В Одеса

4 «Пам’яті тридцяти» Г Харків

Д Рудні гори


варіанти відповідей

1Д 2В 3Б 4А

1В 2Д 3Б 4А

1Д 2Б 3В 4А

1Д 2В 3А 4Б

1Д 2Г 3Б 4А

Запитання 32

Розгляньте схему.

ПРОБЛЕМИ - гармонія людини і природи - свобода вибору і свобода особистості - мрія і дійсність - кохання і зрада - особистість і талант - злочин і кара - доля людини - духовне і матеріальне

У ній вказано проблеми, порушені у творі

варіанти відповідей

Ольги Кобилянської

Лесі Українки

Валер’яна Підмогильного

Василя Стефаника

Михайла Коцюбинського

Запитання 33

Увідповідніть твори з образами, що є в них.

Твір Образ

1 «Ви знаєте, як липа шелестить...» А гаї

2 «У теплі дні збирання винограду...» Б мули

3 «Я (Романтика)» В черниці

4 «Майстер корабля» Г вікно

Д вітрила

варіанти відповідей

1А 2Б 3Г 4Д

1А 2 Б 3В 4Д

1В 2А 3Г 4Б

1Б 2А 3В 4Б

Запитання 34

Ліричні поетично-музичні твори, у яких відображені почуття, переживання, думки людини, пов’язані з її особистим життям, подіями в сім’ї, родинними стосунками, належать до пісень

варіанти відповідей

суспільно-побутових

календарно-обрядових

історичних

родинно-побутових

коломийок

Запитання 35

У рядках «Слова про похід Ігорів» «Куди тур поскочив, своїм золотим шоломом посвічуючи, там і лежать поганії голови половецькії. Він завдав ці рани, дороге браття, забудьши почесть і життя, і города Чернігова отчий золотий стіл, і своєї милої жони, красної Глібівни вичаї і обичаї!» автор описує

варіанти відповідей

Ігоря

Святослава

Кончака

Всеволода

Овлура

Запитання 36

У творі «Сон» («У всякого своя доля...») звучать усі мотиви, ОКРІМ

варіанти відповідей

показ важкого життя українського народу

співчуття оборонцям волі, що страждають на каторгах

осуд українців, які заради чинів забувають свій край, свою мову, втрачають національну та людську гідність

захоплення мужністю й волелюбністю кавказьких народів

засудження самодержавної політики російського царату

Запитання 37

«Спасибі тобі, Богу милий друже мій великий, за твої дуже добрі подарунки, і особливо, спасибі тобі за «Чорну раду». Я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз, і все-таки не скажу більш нічого, як спасибі. Добре, дуже добре ти зробив, що надрукував «Чорну раду» по-нашому. Я її прочитав і в «Руській беседі», і там вона добра, але по-нашому лучче»так писав у листі до Пантелеймона Куліша

варіанти відповідей

Іван Котляревський

Тарас Шевченко

Іван Франко

Микола Костомаров

Григорій Сковорода

Запитання 38

«Майстер корабля» є першим українським

варіанти відповідей

урбаністичним романом

мариністичним романом

історичним романом

інтелектуальним романом

автобіографічним романом

Запитання 39

Білет — слово французьке. Думаєте, “комод” — ваше слово, “гардина”, “кооператив” або “вагон”? “Матерія” — думаєте, ваше слово, “овальний”, “роза” або “машина”? Навіть “гармоніка” — і то не ваше слово» — такі аргументи тьоті Моті наводить

варіанти відповідей

Мокій

Мина Мазайло

дядько Тарас

Баронова-Козино

Рина

Запитання 40

Богдан-Ігор Антонич у літературі представляє

варіанти відповідей

Гуцульщину

Волинь

Полісся

Буковину

Лемківщину

Запитання 41

«Модри Камень» має спільні ознаки за родом літератури із твором

варіанти відповідей

«Майстер корабля»

«Мина Мазайло»

«Мойсей»

«Різдво»

«Мартин Боруля»

Запитання 42

Іван Багряний був ініціатором створення угруповання

варіанти відповідей

Аспанфут

«Плуг»

МУР

МАРС

ВАПЛІТЕ

Запитання 43

Євген Маланюк брав участь у літературній дискусії 1925-1928 рр., що її ініціював

варіанти відповідей

Фітільов

Губенко

Лозов’яга

Кандиба

Вороний

Запитання 44

Рядки «тож пісенними словами з побратимами у товаристві розмовляємо» узято з твору

варіанти відповідей

«Любіть Україну!»

«Страшні слова, коли вони мовчать...»

« Маруся Чурай »

«Мойсей»

«Наша мова»

Запитання 45

«Як треба рятувати Україну, байдуже мені і літа, й рани», — каже герой твору «Чорна рада»

варіанти відповідей

Сомко

Гвинтовка

Шрам

Черевань

Чорногор

Запитання 46

«А терем був без стелі та верха. В бору Кияні та на Оболоні Всю ніч ворони Бусові кричали І зграями летіли над Дніпром», - говорить


варіанти відповідей

князь Ігор

воєвода Свенельд

кормилець Асмуд

князь Святослав

боярин Тугар Вовк

Запитання 47

Звертається до загиблого словами «І тебе загнали, мій друже єдиний, мій Якове добрий! Не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру, не чорну»

варіанти відповідей

Григорій Сковорода

Іван Франко

Тарас Шевченко

Павло Тичина

Василь Симоненко

Запитання 48

В уривку поезії М.Рильського «Благословен мечів яснихогонь, отчизни охорона, іржання коней бойових, морських походів даль солона, і «Енеїди» владний сміх, Полтави тихої корона» йдеться про

варіанти відповідей

Івана Котляревського

Івана Франка

Панаса Мирного

Михайла Коцюбинського

Остапа Вишню

Запитання 49

«В житті мені весь вік тужити – не жити!» - зізнається ліричний герой поезії, де є рядок

варіанти відповідей

«Гетьте, думи, ви, хмари осінні» 

«Кохана спить, кохана спить…»    

«В житті ти мною згордувала»

«Цілу, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде!»   

«Інші кохатимуть люди…»

Запитання 50

Проблеми розвитку української культури й кіно зокрема в 20-х роках ХХ ст. порушено у творі, де діють


варіанти відповідей

Степан Радченко і Зоська   

Іван Палійчук і Палагна  

доктор Тагабат і Андрюша

дядько Тарас і Лина  

Сев і Директор

Запитання 51

Лексичну помилку як засіб створення комічного використовує в назві твору


варіанти відповідей

Павло Губенко

Микола Фітільов

Панас Рудченко

Михайло Коцюбинський

Ольга Кобилянська

Запитання 52

Розгляньте схему

МОВА - пісня - побратими - літопис - культура - народ - історія

Наведена схема ілюструє твір


варіанти відповідей

«Наша мова»

«Любіть Україну»

«Мина Мазайло»

«Мартин Боруля»

«Мойсей»

Запитання 53

Пейзаж «Височенна, чотириярусна тайга, буйна і непролазна, як африканський праліс, стояла навколо зачарована. Не шелесне лист, не ворухнеться гілка. Сорокаметрові кедри, випередевши всіх у змаганні до сонця, вигнались рудими голими стовбурами з долішнього лісу геть десь під небо» змальовано у творі, у якому

варіанти відповідей

Марічка складає коломийки  

Терпилиха хоче видати дочку за нелюба 

балерина Тайах їде в Італію

Наталку рятує в’язень-утікач  

Тугар Вовк приводить монголо-татар

Запитання 54

Ознаки постмодернізму відчутні в рядках

варіанти відповідей

«…кожне слово нашої мови записане у Літописі тож хай знають наші вороги якими словами на самоті мовчимо»

«… ми не маски ми стигми тих масок що вже відійшли ми не стіни ми стогін імен що об ті стіни розлущені ідемо до людей у вінках недоспілих олив у протертих долонях несемо гріхи як окрушини»

«Був-сми наймитом, а потім відбув-сми десять рік у воську, та я стола не знав, то й коло стола мені їда не йде до трунку»

«А податки накипають: що-с платив лева, то тепер п’єть, що-с їв солонину, то тепер барабулю. Ой, ззолили нас, так нас ймили в руки, що з тих рук ніхтонас не годенвірвати, хіба лтш тікати»

«Вчора ви, небожата мої, Раду радили глупу; се хотів я сказать вам тепер замість першого вступу»

Запитання 55

Словами Зрозумійте й затямте собі, Ви, сліпців покоління, Що, як заглушите душу живу, заговорить каміння звертається

варіанти відповідей

Лесько Черкес до присутніх у залі суду

Мойсей до гебреїв

дядько Тарас до Мазайлів

оповідач у поемі до земляків-запроданців

Еней до троянців

Запитання 56

Розпізнайте твір, опосередкована вказівка на автора якого простежується в уривку

Уривок

1 Хто золоту порвав струну, Коли у гуслях – дух Боянів, Хто димний запах полину Роздавить мороком туманів

2 Краси веселий кондотьєре, Несете хрест свій там, ген-ген, Серед похмуро-рідних прерій Ви – еллін, схимник і Гоген!

3 Раптом… брязнуло враз! І ридально навік розірвалось… І бездонним проваллям дихнула порожня луна. Від кларнета твого - пофарбована дудка зосталась. У скривавлений Жовтень ясна обернулась Весна.

4 Ось він іде, високий і стрункий, І хтось йому шепоче: - Валер’яне, Спини нестримність Слова і руки – І голос твій ніколи не зів’яне

Твір

А «Місто»

Б «Пам’яті тридцяти»

В «Майстер корабля»

Г «У теплі збирання винограду»

Д «Слово про похід Ігорів»

варіанти відповідей

1Г 2Д 3Б 4А

1Д 2Б 3Г 4А

1Д 2Г 3А 4Б

1Д 2Г 3Б 4А

1Д 2Г 3Б 4В

Запитання 57

До якого літературного угрупування належала Ліна Костенко?

   

варіанти відповідей

київські неокласики

шістдесятники

розстріляне відродження

постмодернізм

Запитання 58

Основні події роману «Маруся Чурай» Л. Костенко відбуваються...

варіанти відповідей

у Харкові 

у Ніжині 

під Компаніївкою 

на Волині 

у Полтаві 

Запитання 59

У новелі «Я (Романтика)» порушено всі проблеми, ОКРІМ

варіанти відповідей

захоплення національними ідеями та ідеями революції

суперечність, полярність ідеалу любові, гуманізму, добра та фанатизму

конфлікт традиційних етичних цінностей

служіння ідеї абстрактного гуманізму, фанатизму, фальшивої романтики

неминучість втрати людської сутності через зраду принципів людяності

Запитання 60

«На зріст він був високий, тілом міцно збудований і смуглий на обличчі. Молоді м’які волосинки, неголені вже тиждень, надавали йому неохайного вигляду. Але брови мав густі, очі великі, сірі, чоло широке, губи чутливі. Темне волосся він одкидав назад, як багато хто з селюків і дехто тепер з поетів» — так у творі «Місто» автор

варіанти відповідей

Левка

Степана

Максима

Вигорського

Світозарова

Запитання 61

У кожному рядку названо роман, ОКРІМ твору

варіанти відповідей

«Тигролови»

«Зачарована Десна»

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

«Майстер корабля»

«Місто»

Запитання 62

Увідповідніть назву твору з мотивом, що звучить у ньому.

Назва твору                                      

1 «Ви знаєте, як липа шелестить...»           

2 «Блакитна Панна»                                      

3 «Різдво»                                                          

4 «Пам’яті тридцяти»

Мотив  

А жертовність, подвиг заради Батьківщини

Б гімн красі природи та мистецтва

В переосмислення народження Ісуса Христа                                   

Г роль митця в житті суспільства

Д єдність природи й високих почуттів людини

варіанти відповідей

1Б 2Д 3В 4А

1Д 2В 3Б 4А

1Д 2Б 3А 4В

1Д 2Б 3В 4А

1Д 2Б 3Г 4А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест