Підсумкова контрольна робота (перша частина)

Додано: 28 квітня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 266 разів
10 запитань
Запитання 1

Довжина більшої основи трапеції дорівнює 7см, а довжина середньої лінії – 5см. Чому дорівнює довжина меншої основи?

варіанти відповідей

10см

6см

5см

3см

4см

7см

8см

Запитання 2

Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катети дорівнюють 5см і 12см.


варіанти відповідей

20см

13см

15см

7см

14см

16см

17см

Запитання 3

Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 12см. Знайдіть катет, що лежить проти кута 60˚.


варіанти відповідей

5√3 см

4√3 см

6 см

6√3 см

3√3 см

2√3 см

12√3 см

√3 см

Запитання 4

Площа квадрата дорівнює 36см2. Знайдіть площу ромба, сторона якого дорівнює стороні квадрата, а гострий кут – 30˚.


варіанти відповідей

72см2

18см2

24см2

13√3см2

26√3см2

18√3 см2

40,5 см2

8 см2

Запитання 5

Осьовим перерізом циліндра є квадрат зі стороною 9см. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра.


варіанти відповідей

162π см2

124π см2

81π см2

72π см2

54π см2

729π см2

81 см2

Запитання 6

Знайдіть абсолютну величину вектора ОА,

де О - початок координат, А(9; -1)

варіанти відповідей

8

√82

√10

√2

2√2

10

Запитання 7

 Скільки всього різних площин можна провести через три точки, якщо вони не лежать на одній прямій?  

варіанти відповідей

Одну

Дві

Безліч

Жодної

Запитання 8

Дано зображення куба ABCDA1B1C1D

Яке взаємне зображення прямих ВС і DD1


варіанти відповідей

Перетинаються

Паралельні

Мимобіжні

Визначити неможливо

Запитання 9

Яка з точок симетрична точці А( -7; 11; -3) відносно площини хОу

варіанти відповідей

М( 7; -11; 3)

Е( -7; 11; 3)

К ( 7; 11; -3)

С ( -7; -11; -3)

Т ( -7; -11; 3)

Н ( 7; 11; 3)

Запитання 10

Точка S не належить площині прямокутника ABCD.  SO ⊥ (ABC),

О ∊ (АВС), SA=SB=SC=SD. Яке з тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Точка О – точка перетину бісектрис кутів прямокутника

Точка О – центр описаного навколо прямокутника кола

ОА ≠ ОВ ≠ ОС ≠ ОD

Точка О – центр вписаного в прямокутник кола

Точка S – рівновіддалена від сторін прямокутника

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест