Підсумкова контрольна робота за рік з історії України (11 клас)

Мета підсумкової контрольної роботи з історії України в 11 класі: перевірити та оцінити рівень сформованості історичної компетентності випускників. Завдання укладено відповідно до вимог загальноосвітньої підготовки учнів, передбачених навчальною програмою з історії України. 

Підсумкова контрольна робота з історії України в 11 класі надасть змогу зробити висновок про знання та вміння учнів, здобуті за рік, проаналізувати рівень засвоєння матеріалу, рівень сформованості логічного мислення, практичних вмінь та навичок самоосвітньої діяльності учнів.     

  Під час виконання підсумкової контрольної роботи з історії України учні мають продемонструвати:

-  знання історичних фактів, подій, явищ, процесів, понять, термінів, хронології, картографії, історичних особистостей;

-  вміння аналізувати, узагальнювати, визначати причини й наслідки історичних подій та явищ, оцінювати їхнє значення;

- вміння встановлювати відповідність і послідовність між подіями, явищами, процесами та періодами;

- вміння працювати з різноманітними історичними джерелами: історичними документами та картами. 

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 24 рази
33 запитання
Запитання 1

Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-х років) характеризувався

варіанти відповідей

відбудовою  економіки  України  як  самостійного,  самодостатнього  комплекс з використанням західної фінансової та технічної допомоги

наявністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили та спрямуванням основної частини капіталовкладень у відбудову соціальної сфери

першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу

поверненням усіх евакуйованих на схід СРСР підприємств, їх модернізацією на базі обладнання, що СРСР отримував як репарації

Запитання 2

Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 — початок 1950-х рр.) полягала:

варіанти відповідей

 у переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР

у придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА

 у репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви

 в уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР

Запитання 3

Кампанія боротьби з «космополітизмом», що мала місце в повоєнні роки, мала яскраво виражений:

варіанти відповідей

 антисемітський характер

антиамериканський характер

 антиросійський характер

 антиукраїнський характер

Запитання 4

Про які події післявоєнного періоду згадує у спогадах М.С. Хрущов?

«Стали надходити сигнали, що люди помирають. Де-не-де почалося людожерство... Потім такі випадки почастішали... Я доповів про все Сталіну, але у відповідь викликав лише гнів: «М’якотілість! Вас обдурюють, навмисне доповідають про таке, щоб розчулити й змусити використати резерви». Він уважав, що я начебто піддаюся місцевому українському впливові, що на мене здійснюють тиск, і я став мало не націоналістом, що не заслуговує на довіру».

варіанти відповідей

радянізація західноукраїнських земель

 ждановщина

 голод 1946-1947 рр.

операція "Вісла"

Запитання 5

Якою цифрою на картосхемі позначено регіон, що увійшов до складу УРСР 29 червня 1945, на підставі договору між Чехословаччиною і СРСР?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

Укажіть уривок з історичного джерела, де відображено проблему радянської дійсності кінця 1940-х – початку 1950-х рр., на якій фокусує увагу карикатура?

варіанти відповідей

«Не завжди, коли ми показуємо визначного діяча минулого, святкуємо його ювілеї, наголошується на зв’язку минулого з дійсністю, вказується на роль партії і тов. Й. Сталіна…»

 «На Україні завдання наукової розробки історії українського народу покладено на Інститут історії України АН УРСР. Проте... Інститут не розробив науково витриманої, марксистсько-ленінської історії України...»

 «Особи, які відстоюють принципи формальної генетики, неспроможні зрозуміти вказівки Леніна про те, що "пізнання людини не є... пряма лінія, а крива лінія, що безмежно наближується до ряду кіл, до спіралі”...»

«Редакція “Вітчизни” не поставила в центрі своєї уваги висвітлення в журналі провідних тем сучасності – перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні, героїчної боротьби радянських людей за виконання сталінської п’ятирічки…

Запитання 7

Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в період десталінізації (1953 – 1964 рр.)? 

1. «…У рік, коли було одержано найбільший урожай, на цілині працювало понад 75 тисяч юнаків і дівчат з України. Сотні тисяч механізаторів і фахівців, мобілізованих у сільському господарстві багатьох регіонів, приїхали на цілину й організували радгоспи. ...Українські механізатори організували 54 цілинних радгоспи...»

2. «Збирання кукурудзи важко піддавалося механізації й тому постійно доводилося мобілізовувати з міст сотні тисяч чоловік. Строки навчання у вузах пересувалися, а обсяг навчального матеріалу скорочувався, тому студенти тепер мали ще один «кукурудзяний» семестр...»

варіанти відповідей

Тільки в першому.

Тільки в другому.

Відображено в обох уривках.   

У жодному уривку не відображено.

Запитання 8

Про якого діяча йдеться в уривку джерела?

Український дисидент, громадський і державний діяч. У 1959 р. заснував Українську робітничо-селянську спілку. Заарештований в 1961 р. за антирадянську діяльність і до 1976 р. перебував у мордовських таборах У 1990-1992 р. – голова Української республіканської партії, автор тексту Акта проголошення незалежності України.


варіанти відповідей

Л. Лук’яненко

Є.Сверстюка

В. Чорновола

С. Хмару

Запитання 9

Яка група репресованих сталінським режимом громадян України не підлягала реабілітації у роки «відлиги»?

варіанти відповідей

 в’язні, засуджені за статтею «шкідництво» Карного кодексу

 колишні в’язні німецьких концтаборів часів Другої світової війни

в’язні, засуджені за звинуваченнями в «українському буржуазному націоналізмі»

 партійні функціонери — жертви політичних процесів 1937—1938 рр.

Запитання 10

Діяльність якого радянського лідера оцінюється в уривку з джерела?

«Одні визволення людей пам’ятають, інші — кукурудзу, треті — житлову політику, четверті — як я, коли з м’ясом стало погано, почали з абстракціоністами боротися. Все було. Але найголовніше — всі ми, весь народ, і ті, хто був там, за проволокою, і ті, хто трясся від страху тут, по цей бік проволоки, всі ми ковтнули інше повітря. Це головне. Це тепер у народу не забрати. Це не пропаде, проросте».

варіанти відповідей

Й. Сталіна  М. Горбачова


  Л. Брежнєва

  М. Хрущова

Запитання 11

Які зміни в рівні життя населення УРСР відбулися у першій половині 60-х рр.?

варіанти відповідей


Відбулася заміна натуроплати праці колгоспників грошовою, відсутність пенсій для них, масове отримання безкоштовного житла при відсутності підвищення зарплат і пенсій робітників.

Відбувся перегляд тарифної системи оплати робітників і службовців, що значно збільшило зарплати, запроваджувалася щомісячна оплата праці колгоспників, відбулося запровадження пенсій для колгоспників, швидкі темпи житлового будівництва, було проведено грошову реформу.

Суттєво зріс життєвий рівень лише партійної номенклатури, умови життя робітників і колгоспників майже не змінилися за незначним винятком.

Зросла оплата праці робітників, відбулося підвищення їм пенсій, масове отримання платного житла, натуроплата праці колгоспників залишилася.

Запитання 12

Які були наслідки запровадження раднаргоспів для економіки України?

варіанти відповідей

Створювалися певні умови для госпрозрахунку, раціонального використання місцевих ресурсів і національних кадрів, зміцнювалася економічна самостійність республіки, збільшувалася кількість вироблених товарів.


Сприяли розвитку військово-промислового комплексу, успішному розвитку базових галузей промисловості.

  Сприяли поглибленню регіональної спеціалізації, зосередженню на розвитку певних конкретних галузей народного господарства.

 

 Сприяли подальшій централізації управління народним господарством, ефективнішому використанню коштів на розвиток сільського господарства.

Запитання 13

Якою цифрою позначені території, що були приєднані до УРСР у зв’язку з відзначенням 300-річчя возз'єднання України до складу Російської держави?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 14

Вкажіть художницю, авторку картини «Хата в Богданівці», подану в зображенні.

варіанти відповідей

 Катерина Білокур

Тетяна Яблонська

Людмила Семикіна

 Галина Зубик

Запитання 15

«Кожний, хто живе на Радянській Україні, любить її, з гордістю говорить: “моя Україна”, “наша Україна”. І це цілком природно і закономірно. Тут ми народилися, виросли як громадяни, будівники комунізму…» – це уривок із книги "Україна наша радянська". Хто автор цієї книги?

варіанти відповідей

  М. Руденко

П. Шелест

  

В. Чорновіл

В. Щербицький

Запитання 16

На ХХ з’їзді КПРС з таємною доповіддю виступив Микита Хрущов «Про культ особи і його наслідки». Микита Хрущов звинуватив Сталіна у створенні режиму, що базується на «підозрах, страху та терорі», розкритикував широкомасштабні репресії у період 1936-1938 років, зовнішню політику Сталіна у період Другої світової війни, звинуватив його в націоналізмі та антисемітизмі.

Коли відбувся ХХ з’їзді КПРС?

варіанти відповідей

1953 р.

1954 р.

1956 р.

1957 р.

Запитання 17

Прочитайте уривок із книги М. Горбачова «Життя і реформи» та виконайте завдання.

«...Реформа була для свого часу досить сміливою, перш за все в плані розширення самостійності підприємств і товарно-грошових відносин між ними. Добре пам’ятаю, яке пожвавлення вона викликала в суспільстві, які породила надії, надавши позитивний вплив на розвиток економіки у восьмій п’ятирічці, мабуть, найбільш успішній у післявоєнні роки». 

Описана реформа проводилася під керівництвом:

варіанти відповідей

П.Шелеста

М.Підгорного

М.Хрущова

О.Косигіна

Запитання 18

Що стало наслідком підписання СРСР угоди, уривок з якої процитовано: «...Держави-учасниці поважатимуть права людини та основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови та релігії...»?

варіанти відповідей

початок «косигінської реформи»

зародження Народного руху України    

створення Української Гельсінської Групи

завершення «хрущовської відлиги»

Запитання 19

На якій проблемі радянської дійсності 1970-х - 1980-х рр. акцентує увагу зображена карикатура?

 Напис на карикатурі: «Сьогодні в нашому тресті розшукуються: “пішла  в хімчистку”; “пішов на об'єкт; “відійшов покурити”;  “пішла в другий відділ”».

варіанти відповідей

розгулі організованої злочинності 

 посиленні репресій проти інакомислячих

низькому рівні трудової дисципліни

 зростанні безробіття

Запитання 20

Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х - першій половині 80-х рр.

1. Істотне зменшення капіталовкладень у сільське господарство республіки.

2. Збереження за Україною ролі однієї з паливно-енергетичних, машинобудівних і металургійних баз СРСР.

3. Активне залучення іноземних інвестицій у підприємства ВПК.

4. Створення умов для експорту зернових унаслідок інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

5. Орієнтація важкої промисловості на першочергове обслуговування підприємств ВПК.


 варіанти відповідей

 1, 3

 2, 3

  2, 5

  3, 4

Запитання 21

Особливістю розвитку освіти України середини 1960 - початку 1980-их рр. стало:

варіанти відповідей

масове збільшення кількості шкіл з українською мовою навчання

 завершення переходу до обов`язкової загальної середньої освіти

переорієнтація професійно-технічної освіти на підготовку фахівців сфери бізнесу

поява навчальних закладів нового типу - гімназій, ліцеїв, колегіумів

Запитання 22

Який із цитованих документів відноситься до періоду розпаду Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985–1991 рр.)?

варіанти відповідей

«…Перший секретар ЦК КПУ М. Підгорний докоряв Драчеві, Дзюбі та Вінграновському, що їхні твори використовують українські буржуазні націоналісти за кордоном…»

«На ряді творів, видрукованих у журналі [«Вітчизна»], позначилась національна обмеженість: автори змальовують український народ ізольовано, у відриві від інших радянських народів, зокрема від великого російського народу…»

«Протягом останніх кількох років у СРСР проводяться політичні репресії над молодими людьми із середовища творчої та наукової інтелігенції… В Україні… симптоми сталінізму виявляються ще виразніше і брутальніше…»

 «…Головною метою діяльності Рух визначає: побудову в Україні демократичного суспільства.., відродження української нації; Рух діє в межах Конституції УРСР…»

Запитання 23

Прочитайте уривок із резолюції одного з мітингів українських студентів і вкажіть, яка подія висвітлена в документі.

«Ми, студенти київських вузів, які зібралися до наметового містечка на підтримку голодуючих студентів.., вважаємо необхідним прийняття вимог голодуючих, а саме: 1. Відставка Голови Ради Міністрів В. Масола. 2. Націоналізація майна КПРС та ВЛКСМ на території України. 3. Прийняття рішення про службу юнаків у війську тільки в межах України…».

варіанти відповідей

 «Помаранчевої революції»

«Культурної революції»

 «Революції на граніті»

 «Революції гідності»

Запитання 24

Що з названого характеризує політику прискорення, проголошену радянським керівництвом у 1985 р.?

варіанти відповідей

визнання приватної власності

перехід до ринкової економіки

відмова від директивного планування

інтенсифікація виробництва на основі науково-технічного прогресу та структурної перебудови економіки

Запитання 25

 Прийнятий у 1988 р. закон «Про кооперацію в СРСР» сприяв:

варіанти відповідей

самостійності промислових підприємств

розвитку приватного підприємництва, оренди та підряду в СРСР

створенню перших політичних партій

ліквідації воєнно-промислового комплексу

Запитання 26

Як називалась парламентська опозиція у Верховній Раді УРСР (Верховній Раді України 1-го скликання, 1990-1994 рр.)

варіанти відповідей

 «Група 239»

Українська Гельсінська група

Народна Рада

Народний рух України

Запитання 27

Зазначте, про яку міжнародну організацію, членом якої стала Україна, йдеться в уривку з джерела:

"Основною статутною умовою для вступу країн є визнання державою-кандидатом принципу верховенства права, її зобов’язання забезпечити права та основні свободи людини всім особам, які знаходяться під її юрисдикцією, та ефективно співпрацювати з іншими державами".

варіанти відповідей

Світова Організація Торгівлі (СОТ)

Організація Північноатлантичного договору (НАТО)

Співдружність Незалежних Держав (СНД)

 Рада Європи (РЄ)

Запитання 28

Вкажіть подію, яка відбулася за часи президентства діяча, зображеного на фото:

варіанти відповідей

 Започаткування Збройних Сил України.

 «Помаранчева революція»

Ухвалення Конституції України

Прийняття закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"

Запитання 29

Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1.  Україна в роки Другої світової війни (1941 — 1945 рр.)

2.  Україна в перші повоєнні роки (1945 — початок 1950-х рр.)

3.  Десталінізація (1953 — 1964 рр.)

4.  Загострення кризи радянської системи (сер. 1960 — поч. 1980-х рр.)

А.  «Відлига», лібералізація, науково-технічна революція, раднаргоспи, «шістдесятники».

Б.  «Розвинений соціалізм», «радянський народ», «застій», неосталінізм, Українська Гельсінська Група.

В.  П’ятирічка, колективізація, Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».

Г.  Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух Опору.

Д. Голод, індустріалізація, колективізація, «ждановщина», «лисенківщина».

варіанти відповідей

 1Д 2Г 3Б 4А


1Б 2Г 3В 4А

 1Г 2Д 3А 4Б

 1Г 2А 3Д 4В

Запитання 30

Установіть відповідність:


1) волонтери; 2) кіборги; 3) "Небесна сотня"; 4) сепаратисти.


А) збірна назва загиблих учасників "Революції Гідності";

Б) політики, що обіцяють легке вирішення гострих соціальних проблем;

В) добровольці, що надають допомогу тим, хто її потребує;

Г) оборонці Донецького аеропорту;

Д) прихильники відокремлення частини держави.

варіанти відповідей

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Д

1-А; 2-В; 3-Б; 4-Д

 1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В.

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б

Запитання 31

Установіть відповідність:

1.  Обрання першим секретарем ЦК КПУ В. Щербицького.   

2.  Виступ відомих дисидентів у кінотеатрі «Україна» з протестами проти арештів.               

3.  Арешт членів Української Гельсінської Групи.                                              

4.  Прийняття нової Конституції УРСР.     

                                                          

А. 4 вересня 1965 р.

Б.  25 травня 1972 р.

В.  5 лютого 1977 р.

Г.  28 жовтня 1986 р.    

Д.  20 квітня 1978 р.

варіанти відповідей

1Д 2В 3Б 4А

1Д 2А 3Б 4Г

1А 2Д 3В 4Г

1Б 2А 3В 4Д

Запитання 32

Установіть послідовність подій.

А «Український народ з почуттям глибокого задоволення і палкої вдячності зустріне рішення про передачу Криму до складу УРСР...»

Б «Засідання рекомендує, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членами-засновниками пропонованої міжнародної організації...»

В «...собор постановляє скасувати постанови Брестського Собору 1596 р., ліквідувати унію... і повернутися до нашої батьківської святої православної віри і Руської Православної Церкви»

Г «...нас українців, жителів Лемківщини, Надсяння, Грубешівщини, Холмщини і Підляшшя, намагаються... вигнати з наших рідних осель. Українці! Ніхто з нас не сміє на це мовчки погодитися...»

варіанти відповідей

 БАГВ

БГАВ

БВГА

БГВА

Запитання 33

Які із зазначених явищ спостерігалися в розвитку культури України в другій половині 1940- на початку 1950-х рр.?(три правильних відповіді)

варіанти відповідей

1. Відбудова закладів освіти, науки та культури.

2. Висилка видатних діячів культури за кордо.н

3. "Культурна революція" на західноукраїнських землях.

4. Перехід на обов`язкову середню освіту.

5. Повна русифікація в університетах.

6. Ідеологічний наступ "ждановщини".

7. Набуття українською культурою космополітичних рис.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест