Підсумкові тести по сольфеджіо для 4 класу (шестирічне навчання)

Додано: 3 травня
Предмет: Музичне мистецтво, 4 клас
Тест виконано: 199 разів
24 запитання
Запитання 1

Скільки обернень має тризвук?

варіанти відповідей

2

3

4

Запитання 2

м.3+в.3 - це склад...

варіанти відповідей

мінорного тризвуку

мажорного тризвуку

зменшеного тризвуку

Запитання 3

Виберіть інтервальний склад В64

варіанти відповідей

м.3+ч.4

ч.4+в.3

ч.4+м.3

Запитання 4

Який акорд побудований на зображенні?

варіанти відповідей

Мажорний тризвук

Мажорний секстакорд

Мінорний секстакорд

Запитання 5

Що таке синкопа?

варіанти відповідей

Це - ритмічна група, в якій акцент переноситься із сильної долі на слабку

Це - ритмічна група, в якій акцент переноситься із слабкої долі на сильну

Це - запис або виконання мелодії в іншій тональності

Запитання 6

Виберіть приклад, у якому є синкопа

варіанти відповідей
Запитання 7

Які інтервали належать до тритонів?

варіанти відповідей

зб.2 і зм.7

зб.4 і зб.5

зб.4 і зм.5

Запитання 8

У яких тональностях побудований даний інтервал з розв'язанням?

варіанти відповідей

Ля мажор і фа-дієз мінор

Ля мажор і ля мінор

До мажор і ля мінор

Запитання 9

Який вид фа#-мінору зображений?

варіанти відповідей

натуральний

гармонічний

мелодичний

Запитання 10

Виберіть зображення, на якому побудована акордова послідовність у до мінорі: t53 - D6 - t53 - s64 - t53

варіанти відповідей
Запитання 11

На якому ступені будується D7?

варіанти відповідей

на I

на IV

на V

Запитання 12

Виберіть інтервальний склад D7

варіанти відповідей

м.3+в.3+в.3

в.3+м.3+м.3

в.3+м.3+в.3

Запитання 13

На якому зображенні D7 з розв'язанням побудований правильно?

варіанти відповідей
Запитання 14

Який хроматичний звук використаний у даному прикладі?

варіанти відповідей

допоміжний

прохідний

Запитання 15

Паралельна тональність до соль мінору - ...

варіанти відповідей

Мі мажор

Сі-бемоль мажор

Мі-бемоль мажор

Запитання 16

Знаки яких тональностей записані біля скрипкового ключа?

варіанти відповідей

Ля мажор - фа# мінор

Соль мажор - мі мінор

Ре мажор - сі мінор

Запитання 17

Що таке модуляція?

варіанти відповідей

Це - тимчасовий перехід в іншу тональність з поверненням в основну.

Це - перехід в іншу тональність із закріпленням у новій тональності

Це - раптова поява нової тональності

Запитання 18

У якому такті правильно згруповані тривалості у розмірі 68?

варіанти відповідей
Запитання 19

Виберіть правильний порядок дієзів біля ключа:

варіанти відповідей

до-фа-соль-ре-мі-ля-сі

фа-до-соль-ре-ля-сі-мі

фа-до-соль-ре-ля-мі-сі

Запитання 20

Гармонічний мінор - це мінор, у якому...

варіанти відповідей

знижується VI ст.

підвищується VII ст.

підвищуються VI i VII ст.

Запитання 21

Тетрахорд - це звукоряд, який складається з ...

варіанти відповідей

3-х ступенів гами

4-х ступенів гами

5-х ступенів гами

Запитання 22

Який тризвук побудований на зображенні?

варіанти відповідей

Зменшений

Збільшений

Мажорний

Запитання 23

Який інтервал побудований на зображенні?

варіанти відповідей

мала секста

велика секста

мала септима

Запитання 24

Одноіменні тональності - це тональності, в яких...

варіанти відповідей

однакові ключові знаки, але різні тоніки

різні ключові знаки, але однакові тоніки

різні ключові знаки і різні тоніки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест