25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Підсумковий тест 8 клас (ІІ семестр)

Додано: 18 травня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 849 разів
25 запитань
Запитання 1

Перший військово-політичний союз проти Польщі, Б. Хмельницький уклав у 1648 році з ...

варіанти відповідей

Кримським ханством; 

Московським царством; 

Швецією; 

Трансільванією

Запитання 2

У якій цитаті з історичного джерела указано причину Національно-визвольної війни середини XVII ст.?

варіанти відповідей

«Не слухайте більше урядників, як невільники, ви, котрих батьки не піддавалися ніяким законам, ніяким королям, лише шанували його владу, та так жили, що вигнали татар й зайняли частину землі...»

«Уся перша війна почалася через Чаплинського, який... відібрав у мене хутір та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього».

«...Бо не стільки їх [козаків] мучили кривди й утиски, як ординація Речі Посполитої.., яку вони не тільки хочуть повалити, а бажають також самостійно панувати на Україні, укладати договори з іноземцями і сторонніми володарями і робити все, що тільки їм заманеться».

«Не без роздумів і великих міркувань рушив я на Україну з військом вашої королівської милості... Я мав для того дуже важливі причини, які полягали в захисті недоторканності і достоїнства вашої королівської величності, а також самої батьківщини і свободи.., щоб не було жодного села, жодного міста, у якому б не лунали замахи до сваволі.., не чинили б замахів на життя і майно своїх панів».

Запитання 3

Основою повстанських загонів стали...

варіанти відповідей

селяни;

православне духівництво;

козаки;

міщани

Запитання 4

В якій битві козаки здобули першу перемогу під час Національно-визвольної війни ?

варіанти відповідей

Битва під Корсунем;

битва на Жовтих Водах;

битва під Пилявцами;

битва під Батогом

Запитання 5

Резиденцією Б. Хмельницького було місто:

варіанти відповідей

Батурин;

Нєжин;

Чигирин;

Переяслав

Запитання 6

Установіть хронологічну послідовність подій:

А) Жванецька облога;

Б) підписання Зборівського мирного договору;

В) Переяслівська рада;

Г) Батозька битва;

Д) перший молдавський похід.

варіанти відповідей

Б; Г; В; А; Д

Б; Д; Г; А; В

Д; В; А; Г; Б

Запитання 7

Який договір вперше ознаменував визнання певної самостійності козацької держави з боку Речі Посполитої?

варіанти відповідей

Зборівський договір

Білоцерківський договір

Берестецький договір

Запитання 8

Хто, за рішенням старшинської ради в Чигирині у квітні 1657р., мав бути наступником гетьмана Б.Хмельницького після його смерті?

варіанти відповідей

 І.Брюховецький

І.Виговський

 Ю.Хмельницький

П.Тетеря

Запитання 9

Які дві держави підписали "Андрусівське перемир'я"?

варіанти відповідей

Україна та Річ Посполита;

Московія та Річ Посполита;

Україна та Московія;

Україна та Османська імперія

Запитання 10

Укажіть особливості становища Запорозької Січі в роки Руїни (60-70-х рр. ХVІІ ст.):

варіанти відповідей

становила окрему адміністративну одиницю Слобідської України;

перебувала під протекторатом турецького султана;

 входила до складу Правобережної Гетьманщини;

виступала самостійною військово-політичною силою.

Запитання 11

Вкажіть гетьманів Лівобережної України (три вірні відповіді)

варіанти відповідей

 П. Тетеря

Д. Многогрішний

П. Дорошенко

І. Виговський 

І. Самойлович

І. Брюховецький

Запитання 12

Укажіть значення поняття "займанщина"

варіанти відповідей

право займатися військовою діяльністю;

право переселенців привласнювати собі стільки землі, скільки міг обробляти; 

право на козацьке самоврядування;

право брати землю під заставу

Запитання 13

Хто очолив Другу Малоросійську колегію?

варіанти відповідей

Петро Рум'янцев;

Степан Вельямінов;

Олексій Шаховський

Павло Полуботок

Запитання 14

Найбільше споруд у стилі козацького бароко в Україні було збудовано в період гетьманування …

варіанти відповідей

І. Брюховецького

І. Мазепи

П. Орлика

Б. Хмельницького

Запитання 15

В перекладі з турецької це слово означає - "гнати, переслідувати". Про кого йде мова?

варіанти відповідей

козаки

опришки

гайдамаки

граничари

Запитання 16

Приєднання Правобережної України до Російської імперії відбулося у ... році

варіанти відповідей

1772

1795

1778

1787

Запитання 17

Про яке повстання йдеться: "Численні загони повстанців захопили Умань, Вінницю, Летичів, Корсунь. Повстання сягнуло Галичини, Підляшшя та Білорусі"...

варіанти відповідей

Повстання 1750 року

Повстання 1760 року

Коліївщина 1768 року

Запитання 18

В які роки сталися поділи Речі Посполитої (оберіть вірні відповіді):

варіанти відповідей

1768

1772

1785

1793

1795

1798

Запитання 19

Конституція Пилипа Орлика була укладена у ... році

варіанти відповідей

1710

1712

1705

1707

Запитання 20

Яку назву носила Січ, відновлена за сприяння Д. Апостола?

варіанти відповідей

Микитинська

Чортомлицька 

Підпільненська 

Базавлуцька

Запитання 21

Під час свого гетьмування Кирил Розумовський:

варіанти відповідей

створив "Таємну канцелярію" (для контролю за українським козацтвом);

мав право самостійно призначати полковників та роздавати землю у нагороду;

провів судову реформу, що започаткувала розмежування влади на законодавчу і судову;

скасував існуючий полковий адміністративно - територіального устрій Гетьманщини;

переніс гетьманську столицю до Батурина 

Запитання 22

Друга Малоросійська колегія була скасована царським урядом, оскільки ...

варіанти відповідей

потрібно було відновити козацтво, як силу, що допоможе в боротьбі з Османською імперією;

завершилась ліквідація автономного устрою Лівобережної України;

до складу Російської імперії включено Правобережну Україну;

на Лівобережжі було відновлено інститут гетьманства

Запитання 23

Нова (Підпільненська) Січ була заснована у ...

варіанти відповідей

1724 році

1734 році

1744 році

1754 роцці

Запитання 24

Хто був останнім кошовим атаманом Запорізької Січі (протягом 25 років відбував ув'язнення в Соловецькому монастирі)?

варіанти відповідей

Іван Брюховецький

Павло Тетеря

Петро Калнишевський

Павло Полуботок

Запитання 25

Яку назву має один з найдавніших серед великих козацьких літописів?

варіанти відповідей

"Літопис Нестора"

"Літопис Очевидця"

"Літопис Самописця"

"Літопис Самовидця"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест