"Початкові хімічні поняття. Частина 1."

Додано: 30 листопада 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
16 запитань
Запитання 1

Молекула - це...

варіанти відповідей

частинка речовини.

найдрібнша частинка речовини, здатна існувати самостійно і є носієм хімічних властивостей речовини

частинка речовини, здатна існувати самостійно і є носієм хімічних властивостей речовини

найдрібнша частинка речовини що є носієм хімічних властивостей речовини

Запитання 2

Установіть відповідність між хімічними символами елементів та їх наз­вами:

a)S;   б)О;      в) Li;   г) Аl;  

1) Алюміній;  2)Сульфур; 3) Фосфор; 4)Оксиген    5) Літій. 

варіанти відповідей

 а-1, б-2, в-3, г-4

а-4, б-2, в-3, г-5

 а-2, б-4, в-5, г-1

а-2, б-4, в-3, г-1

Запитання 3

Установіть відповідність між хімічними символами елементів та їх наз­вами:

a) Na;   б) N;      в) Сa;   г) К;  

1) Карбон; 2) Натрій; 3) Калій; 4) Нітроген 5) Кальцій. 

варіанти відповідей

a) - 2;   б) - 5;  в) - 1;   г) - 4

a) - 2;   б) - 4 ;  в) - 5 ;   г) - 3

a) 4;   б) - 1;  в) - 2;   г) - 5

a) - 5;   б) - 4;  в) - 3;   г) - 2

Запитання 4

Молекула речовини містить два атома Гідрогену, один атом Сульфуру і чотири атома Оксигену. Яка з наведених формул складена правильно?

варіанти відповідей

2HSO4

H2S4O

H2SO4

2H1S4O

Запитання 5

Хімічна формула - це:

варіанти відповідей

якісний склад молекули

умовна запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів

кількісний склад молекули

Запитання 6

Відносна молекулярна маса силікатної кислоти H2SiO3 становить 

варіанти відповідей

77

78

79

80

Запитання 7

Оберіть символ елемента 2 періоду IV групи:

варіанти відповідей

Алюміній

Магній

Силіцій

Карбон

Запитання 8

Вкажіть матеріали:

варіанти відповідей

лимонна кислота

труба

бетон

сода

деревина

парта

Запитання 9

Якщо масова частка Натрію у сполуці Na2O cтановить 74%, то якою буде масова частка Оксигену?

варіанти відповідей

26%

36%

52%

83%

Запитання 10

Одиницями вимірювання відносної молекулярної маси є:

варіанти відповідей

грами (г)

літри (л)

метри (м)

ця величнина одиць вимірювання не має.

Запитання 11

Сума масових часток усіх елементів у сполуці рівна

варіанти відповідей

100%

1%

10%

0,1%

Запитання 12

Відносна молекулярна маса - це відношення маси молекули до

варіанти відповідей

1/12 маси атома Карбону

1/12 маси атома Гідрогену

12 атомів Гідрогену

12 атомів Оксигену

Запитання 13

З наведеного переліку виберіть суміші

варіанти відповідей

цукор

бронза

повітря

водень

мінеральна вода

граніт

кисень

олія

Запитання 14

Відносна молекулярна маса кухонної солі, що має хімічну формулу NaCl

варіанти відповідей

58

58,5

28

57

Запитання 15

Відносна атомна маса елемента позначається

варіанти відповідей

Ar

η

Mr

ω

Запитання 16

У якому рядку допущена помилка при обчисленні відносної молекулярної маси

варіанти відповідей

Mr(BaSO4)= 137+ 32+ 16⋅4=233

Mr(BaCl2)= 137+ 35,5⋅2=208

Mr(Ca3(PO4)2= 40⋅3+ (30+16⋅4)⋅2=307

Mr(NaNO3)= 23+14+ 16⋅3=85

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест