4 березня о 18:00Вебінар: Онлайн-сервіси для організації дистанційного та проєктного навчання: Trello, Basecamp, Asana

Послідовності та функції (Модульний контроль. ЗНО)

Тест створений за допомогою завдань Модульного контролю Модуля 4 з курсу "Математика. Просто", створеного на платформі "EdEra".

Додано: 13 квітня 2019
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 7 разів
6 запитань
Запитання 1

Четвертий член геометричної прогресії у 8 разів більший за перший член. Сума третього й четвертого членів цієї прогресії на 14 менша за їхній добуток. Визначте перший член прогресії, якщо всі її члени є додатними числами.

варіанти відповідей

0,9

0,75

0,5

0,875

1

Запитання 2

Знайдіть найменший додатний період функції f(x) = 9 - 6cos⁡(20πx + 7)

варіанти відповідей

10

0,1

0,4

2

20

Запитання 3

На рисунку зображено графік функції y=f(x), яка визначена на відрізку [-4;3]. Укажіть область значень цієї функції.

варіанти відповідей

[-1;2]

 [-4;3]

[-1;1]

[-2;3]

[-4;-2]

Запитання 4

З-поміж наведених графіків укажіть графік функції y = −|x + 3|

варіанти відповідей
Запитання 5

Тіло рухається прямолінійно за законом s(t) = (2/3)t3 - 2t2 + 4t (час вимірюється у секундах, шлях – у метрах). Визначте прискорення його руху у момент t = 10с.

варіанти відповідей

164 м/с2

60 м/с2

36 м/с2

20 м/с2

10 м/с2

Запитання 6

На рисунку зображеного графік функції y = f(x), що визначена на проміжку (-∞;+∞) і має лише три нулі.

Розв’яжіть систему:

f(x) ≥ 0,

х2 + х - 6 > 0

У відповідь запишіть суму всіх цілих розв’язків системи.

варіанти відповідей

27

29

0

13

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест