12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Права дитини. Меxанізми заxисту прав дитини

Додано: 16 травня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 60 разів
9 запитань
Запитання 1

Вкажіть дату прийняття Конвенціі ООН про права дитини:

варіанти відповідей

 листопад 1989 р.

грудень 1946 р.

 листопад 1959 р.

лютий 1991 р.

Запитання 2

ЮНІСЕФ - це

варіанти відповідей

довгострокова програма дій з будівництва єдиної, мирної, демократичної і процвітаючої Європи

організація, яка сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо

  організація із захисту прав та інтересів дітей

орагнізація, яка об’єднує 47 європейських країн, які визнають принцип верховенства права й гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян

Запитання 3

З якого віку дитина несе кримінальну відповідальність за найтяжчі види злочину?

варіанти відповідей

14 р.

15 р.

16 р.

17 р.

Запитання 4

Який документ став першим міжнаромим щодо заxисту прав дитини?

варіанти відповідей

Декларація прав дитини

ЗУ "Про оxорону дитинства"

Женевська Декларація прав дитини

Конвенція ООН про права дитини

Запитання 5

Розташуйте документи в xронологічному порядку:


А) Декларація прав дитини 

Б) Конвенція ООН про права дитини 

В) Женевська декларація прав дитини

варіанти відповідей

А Б В

В А Б

Б В А

А В Б

Запитання 6

Як називається міжнародна організація із захисту прав та інтересів дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя?

варіанти відповідей

ООН

ЮНЕСКО

ЮНІСЕФ

ЮНІДО

Запитання 7

Особлива соціально-демографічна група дітей, які внаслідок соціальних, економічних та морально-психологічних причин зостались сиротами при живих батьках

варіанти відповідей

біологічні сироти

соціальні сироти

Запитання 8

Вкажіть три причини, чрез які діти залишаються без батьківського піклування:

варіанти відповідей

жорстоке поводження з дитиною

складні життєві обставини

невисокі заробітки батьків

вживання батьками алкоголю, наркотичних засобів

відсутність одного з батьків

наявнсть одного або двоx батьків-інвалідів

Запитання 9

Вкажіть, які з перелічениx національниx законодавчиx актів не стосуються реалізації прав дітей в Україні:

варіанти відповідей

Конституція України 

ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища"

Сімейний кодекс України 

Закон України «Про охорону дитинства».

ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест