рмрап

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
30 запитань
Запитання 1

арр

варіанти відповідей

рарываы

ыаы

ыаыа

ыаыаы

Запитання 2

аыаы

варіанти відповідей

аыаа

аыаы

аыаы

ыаы

Запитання 3

ыаыа

варіанти відповідей

авав

ываы

аыаыы

а

Запитання 4

ыаыа

варіанти відповідей

аы

ы

ываа

ваыаы

ыаыаыаы

Запитання 5

аыва

варіанти відповідей

авв

аыаы

ы

ыа

Запитання 6

ваы

варіанти відповідей

ыаыаыа

вав

аыав

аыа

Запитання 7

а

варіанти відповідей

аыаыа

ыаыы

Запитання 8

ыаыа

варіанти відповідей


а


ыа

Запитання 9

евеве

варіанти відповідей

ав

ыаывч

Запитання 10

ев

варіанти відповідей

е

ва

е

ве

веве

Запитання 11

еввв

варіанти відповідей

ввевввввве

ев
евевв

ве

Запитання 12

ккыв

варіанти відповідей

асаакк

еа

еа

ев

в

Запитання 13

кыкы

варіанти відповідей

ыыкыкы

ыыкы

кыкыкык

кыкы

ыкыкыкы

Запитання 14

кывапавк

варіанти відповідей

ывкчпкк

а

ыв

ыкык

аык

ыкык

Запитання 15

кыкыкыкы

варіанти відповідей

ыкыкы

ыкык

ыкыккыкы

ыккы

Запитання 16

кыкыва

варіанти відповідей

какапк

ыач

ввк

кыкы

Запитання 17

еее

варіанти відповідей

ака

к

авк


евевеве

Запитання 18

кыкыв

варіанти відповідей

вввв

ыввкы

ыык

ыв

Запитання 19

уцйцуйцуйцу

варіанти відповідей

йцйцйцйцццц

ййцйцйцйцйц

йцйцуцйц

йцуйцу

Запитання 20

ууйцф

варіанти відповідей

цц

ыы

цуц

цуцыыц

Запитання 21

ывфы

варіанти відповідей


ыууу

у

фуфы

фуу

Запитання 22

кывы

варіанти відповідей

уувв

ваывы


уффучвыу

фыуфыуфыуу

Запитання 23

выаыва

варіанти відповідей


ув

ввв

ывкывыв

ыывыкв

Запитання 24

кывкывк

варіанти відповідей


ывыывык

ывв

ывыв

ывыкв

Запитання 25

ыкык

варіанти відповідей

ввввввв

вквкы

ввв

кывк

Запитання 26

кываы

варіанти відповідей

вааы

какы

ыкывк

вкыыв

Запитання 27

увяа

варіанти відповідей

авы

ыык

ык

кыыккы

Запитання 28

ыввы

варіанти відповідей

ычваа

вча

квкывыкк

ывык

Запитання 29

ты ллох

варіанти відповідей

да

дааа

даа

дааааааааааааааааа

Запитання 30

аевае

варіанти відповідей

ваевае

ае

спвс

ева

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест