14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

ЗАКОН ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА. ЕЛЕКТРИЧНІ НАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ . КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ. ЗАПОБІЖНИКИ

Додано: 20 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 7 разів
14 запитань
Запитання 1

Пристрій називається .... У ньому...

варіанти відповідей

...нагрівальний елемент. ...електрична енергія перетворюється на теплову.

...нагрівальний елемент. ...теплова енергія перетворюється на електричну.

...запобіжник. ...електрична енергія перетворюється на теплову.

...запобіжникю. ...теплова енергія перетворюється на електричну.

Немає правильної відповіді

Запитання 2

Розглянь малюнок. Розв'яжи задачу.

варіанти відповідей

588 Дж

300 Дж

12 Дж

9,8 Дж

Немає правильної відповіді

Запитання 3

Розглянь малюнок . Розв'яжи задачу.

варіанти відповідей

2,7 кДж

1,62 кДж

45 Дж

27 Дж

Немає правильної відповіді

Запитання 4

При протіканні струму нагрівальний елемент розжарюється, а підвідні проводи залишаються холодними, оскільки...

варіанти відповідей

...нагрівальні елементи роблять з речовин, які мають велику теплопровідність, а проводи - з речовин, які мають малу теплопровідність

...нагрівальні елементи роблять з речовин, які мають великий питомий опір, а проводи - з речовин, які мають малий питомий опір

...нагрівальні елементи роблять з речовин, які мають малий питомий опір, а проводи - з речовин, які мають великий питомий опір

Немає правильної відповіді

Запитання 5

Під час короткого замикання...

варіанти відповідей

... значно зменшується опір і збільшується струм

... значно збільшуються опір і струм

...значно збільшується опір і зменшується струм

... значно зменшуються опір і струм

Запитання 6

Знайди всі правильні закінчення фрази " Метал, з якого виготовляють нагрівальний елемент..."

варіанти відповідей

...має велику теплоємність

...має великий питомий опір

...має низьку температуру плавлення

...є тугоплавким

...має бути ізольованим від корпусу пристрою

...має малий питомий опір

Запитання 7

Вибери прилад, в якому НЕ використовують тепрову дію електричного струму.

варіанти відповідей
Запитання 8

Теплова дія струму використовується в таких пристроях:

варіанти відповідей
Запитання 9

Як математично записують закон Джоуля-Ленца?

варіанти відповідей

I=U⋅R

Q=I2⋅R⋅t

U=I⋅R

Q=c⋅m⋅Δt

Запитання 10

Різке зростання сили струму в колі є причиниою

варіанти відповідей

короткого замикання

пожежі

роботи струму

зменшення напруги

Запитання 11

Як зміниться кількість теплоти, що виділяється провідником зі струмом, якщо силу струму в провіднику зменшити в 2 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 12

Як зміниться кількість теплоти, що виділяється при проходженні електричного струму по провіднику, якщо при інших незмінних умовах опір збільшити вдвічі?

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 13

Електричний чайник вімкнули в мережу з напругою 220В та силою струму 13А. У чайнику 1,5 кг води нагрівається від 250С до 1000С за 5 хвилин. Знайдіть ККД чайника.

варіанти відповідей

55%

60%

50%

45%

Запитання 14

Напруга на ділянці кола, що містить два резистори з опорами 2 Ом і 3 Ом з'єднаними послідовно, дорівнює 12 В. Знайдіть кількість теплоти, що виділиться на цій ділянці за 10 хв.

варіанти відповідей

1728 Дж

172,8 кДж

17,28 Дж

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест