14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Російська революція 1917 року. Українська революція. УЦР. Універсали УЦР

Додано: 13 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
17 запитань
Запитання 1

Яку позицію займала Українська Центральна Рада у відносинах з Тимчасовим урядом Росії?

варіанти відповідей

намагалась знайти компроміс щодо термінів реалізації національних прав українського народу

підбурювала неросійські народи до розвалу Російської імперії силовими методами

ігнорувала будь-які спроби Тимчасового уряду налагодити переговорний процес

повністю підтримувала заходи Тимчасового уряду на придушення національних рухів

Запитання 2

Українська Центральна Рада створена в

варіанти відповідей

березні 1917 р.

червні 1917 р.

серпні 1917 р.

листопаді 1917 р.

Запитання 3

Коли було ухвалено цитований документ?

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою.

Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...

До Установчих Зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони й правити належить нам, Українській Центральний Раді...»

варіанти відповідей

липень 1917 р.

червень 1917 р.

листопад 1917 р.

грудень 1917 р.

Запитання 4

Установіть послідовність подій Української революції (1917–1918 рр.).


А) ухвалення Першого Універсалу Української Центральної Ради

Б) скликання Всеукраїнського національного конгресу

В) утворення Української Центральної Ради

Г) створення Генерального Секретаріату

варіанти відповідей

А Б В Г

Б А Г В

В Г А Б

В Б А Г

Запитання 5

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада зобов’язалася

варіанти відповідей

розпочати й довести до кінця переговори про мир із Німеччиною та її союзниками.

установити державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.

підтримати Тимчасовий уряд у боротьбі з корніловським заколотом.

поповнити свій склад представниками національних меншин.

Запитання 6

Який наслідок мав Другий Універсал УЦР?

варіанти відповідей

Збройний виступ самостійників, поповнення складу Центральної Ради представниками національних меншин.

Створення Генерального секретаріату, загострення стосунків із Тимчасовим урядом Росії.

Підписання Брест-Литовського мирного договору, вступ німецьких і австрійських військ на територію УНР.

Утворення Української Центральної Ради, початок Української революції.

Запитання 7

Який наслідок мав Жовтневий переворот 1917 р на подіі в Києві?

варіанти відповідей

проголошення ІІІ Універсалу

виступ козацького полку імені П. Полуботка

створення Генерального Секретаріату

проголошення І Унііверсалу

Запитання 8

Укажіть портрет діяча, про якого йдеться в цитованому документі:

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд — Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги — Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

варіанти відповідей
Запитання 9

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада

варіанти відповідей

припинила українізацію військових частин російської армії.

включила до складу Генерального Секретаріату представників Тимчасового уряду.

призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.

відмовилась від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.

Запитання 10

Яка подія стала однією з причин збройного виступу самостійників у Києві (липень 1917 р.)?

варіанти відповідей

оприлюднення Українською Центральною Радою Другого Універсалу

укладення Брестського мирного договору

початок корніловського заколоту в Росії

скликання Українського національного конгресу

Запитання 11

Упродовж якого періоду існувала Українська Центральна Рада?

варіанти відповідей

1905-1907 рр.

1914-1916 рр.

1917-1918 рр.

1919-1922 рр.

Запитання 12

У якому Універсалі Української Центральної Ради проголошувалося створення Української Народної Республіки?

варіанти відповідей

Першому

Другому

Третьому

Четвертому

Запитання 13

Всеукраїнський національний конгрес відбувся в

варіанти відповідей

березні 1917 р.

квітні 1917 р.

червні 1917 р.

липні 1917 р.

Запитання 14

Впізнайте особу за описом: "Український історик, громадський та політичний діяч. Голова Центральної Ради Української Народної Республіки ,завідувач кафедри історії Львівського університету, автор восьмитомноі праці "Історія Украіни-Руси"

варіанти відповідей

Володимир Винниченко

Симон Петлюра

Михайло Грушевський

Сергій Єфремов

Запитання 15

З іменами діячів, зображених на фото, пов’язано створення

варіанти відповідей

Головної української ради

Української Центральної Ради

Загальної української ради

Головної руської ради

Запитання 16

Укажіть картосхему, на якій відображено територіальні межі Української Народної Республіки на момент її проголошення.

варіанти відповідей
Запитання 17

«Самостійники» були ініціаторами

варіанти відповідей

виступу «полуботківців»

гетьманського перевороту

створення Української Центральної Ради

скликання Всеукраїнського національного конгресу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест