19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Розділ 2. Права і свободи людини

Додано: 7 лютого
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
14 запитань
Запитання 1

Яке із цих прав є невід’ємним?

варіанти відповідей

право на громадянство

право на приватну власність

право на життя

право на повернення на батьківщину

Запитання 2

Головним принципом Декларації прав людини й громадянина ООН є те, що

варіанти відповідей

кожна людина має право на життя й свободу

усі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах

людська гідність є головною цінністю кожної людини

усі люди мають бути захищеними від дискримінації

Запитання 3

Яке покоління прав людини затвердило право всіх людей на життя, свободу та приватну власність «від природи»?

варіанти відповідей

перше

друге

третє

четверте

Запитання 4

Система норм, принципів та вимог, які забезпечують дотримання прав і законних інтересів людини - це

варіанти відповідей

права

гарантіі

відповідальність

обов'язки

Запитання 5

Яка група прав людини визначає можливість доступу людини до духовних здобутків своєї спільноти й людства?

варіанти відповідей

соціально-економічні

культурні

громадянські

політичні

Запитання 6

Відповідно до якої концепції держава надає права громадянину й розпоряджається ними на власний розсуд?

варіанти відповідей

позитивістської

гуманістичної

природно-правової

демократичної

Запитання 7

Як називають посадовця, який здійснює парламентський контроль за дотриманням державою прав людини?

варіанти відповідей

омбудсмен

дипломат

депутат

гарант

Запитання 8

Яка із цих міжнародних організацій стежить за дотриманням прав людини у світі?

варіанти відповідей

ЄС

ВООЗ

ОБСЄ

ООН

Запитання 9

Європейський суд із прав людини розглядає скарги окремих осіб, неурядових організацій та груп щодо порушення їхніх прав

варіанти відповідей

європейськими державами

державами — членами ООН

державами — членами Ради Європи

будь-якими державами

Запитання 10

Коли людина може звернутися до Європейського суду з прав людини?

варіанти відповідей

після вичерпання всіх національних засобів захисту своїх прав

у випадку порушення її прав державою

у випадку, якщо вона не довіряє національним правовим механізмам

коли в національному законодавстві не передбачені інші можливості

для захисту її прав

Запитання 11

Впізнайте особу за описом: "Народився в США, у 28 років став співзасновником організації «чорних церков», які заохочували ненасильницькі походи, демонстрації, бойкоти та інші заходи проти расової сегрегації. Проголошення ним відомої промови «У мене є мрія» перед 250-тисячним

натовпом вважається переломним моментом в історії американського руху за громадянські права".

варіанти відповідей

Магатма Ганді

Нельсон Мандела

Мартін Лютер Кінг

Елеонора Рузвельт

Запитання 12

Вкажіть дату, коли Украіна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини

варіанти відповідей

листопад 1989 р.

грудень 1946 р.

листопад 1959 р.

лютий 1991 р.

Запитання 13

ЮНІСЕФ - це

варіанти відповідей

довгострокова  програма дій з будівництва єдиної, мирної, демократичної і процвітаючої Європи

організація, яка сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо

організація із захисту прав та інтересів дітей

орагнізація, яка об’єднує 47 європейських країн, які визнають принцип верховенства права й гарантують основні права людини і свободи для своїх

громадян

Запитання 14

З якого віку дитина несе кримінальну відповідальність за найтяжчі види злочину?

варіанти відповідей

14 р.

15 р.

16 р.

17 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест