22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Розквіт Київської держави

Додано: 11 травня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 2 рази
10 запитань
Запитання 1

Після смерті Ярослава Мудрого в Київській державі

варіанти відповідей

А

утворено тріумвірат князів.Б

започатковано «шлюбну дипломатію».В

усунуто від влади династію Рюриковичів.Г

підпорядковано Київського митрополита Константинопольському патріарху.

Запитання 2

Яке удільне князівство у XII–XIII ст. політично цілком залежало від Києва?

варіанти відповідей

А

ГалицькеБ

Новгород-СіверськеВ

ЧернігівськеГ

Переяславське

Запитання 3

Який великий князь київський «поставив …русина Іларіона митрополитом Русі у Святій Софії, зібравши єпископів…»?

варіанти відповідей

А

Володимир ВеликийБ

Ярослав МудрийВ

Володимир МономахГ

Мстислав Великий

Запитання 4

Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ–ХІІІ ст. були пов’язані з

варіанти відповідей

А

обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями.Б

появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів.В

занепадом і зникненням віче – органу громадського та державного управління.Г

перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган.

Запитання 5

Боротьбу проти нападів половців на Русь найбільш успішно вели князі

варіанти відповідей

А

Володимир Великий і Ярослав Мудрий.Б

Володимир Мономах і Мстислав Великий.В

Данило Галицький і Юрій І Львович.Г

Ігор Рюрикович і Святослав Ігоревич.

Запитання 6

Яку земельну власність князі, бояри та інші представники панівної верхівки в Київській Русі могли передавати в спадок, продавати, дарувати, обмінювати?

варіанти відповідей

А

посадБ

наділВ

помістяГ

вотчину

Запитання 7

Великий київський князь Ярослав Мудрий 1036 р. «став єдиновладним володарем Руської землі» завдяки

варіанти відповідей

А

перемозі над печенігами в битві під Києвом.Б

створенню збірника законів «Руська правда».В

заснуванню Києво-Печерського монастиря.Г

успадкуванню земель князя Мстислава Володимировича.

Запитання 8

Переростання родоплемінної власності на землю у феодальну, надання земель васалам, захоплення феодалами общинних земель — це шляхи виникнення на Русі

варіанти відповідей

А

слобод.Б

хуторів.В

вотчини.


Г

фільварків.

Запитання 9


У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир Святославич

варіанти відповідей

А

ліквідував владу місцевих племінних князів, які постійно прагнули автономії.Б

регламентував збирання данини, упровадивши «погости» та «уроки».В

установив формальну зверхність Києва над племінними союзами.Г

запровадив удільно-вотчинний устрій держави.

Запитання 10

Боротьба київських князів із нападами печенігів успішно завершилася за князя

варіанти відповідей

А

Святослава Ігоревича.Б

Володимира Святославича.В

Ярослава Володимировича.Г

Володимира Всеволодовича.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест