Система оподаткування України

Додано: 17 червня
Предмет: Технології, 10 клас
Тест виконано: 15 разів
20 запитань
Запитання 1

1. Податки – це:

варіанти відповідей

обов’язкові платежі (збори), що стягуються до державного бюджету з юридичних та фізичних осіб;

добровільні внески юридичних та фізичних осіб, що сплачуються до бюджетів відповідних рівнів;

обов’язкові внески до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснювані платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Запитання 2

Зі сторони держави податки виконують такі функції:

варіанти відповідей

регулюючу, стимулюючу, акумулюючу, фіскальну;

стимулюючу, фіскальну, розподільчу, контрольну;

фіскальну, розподільчу, регулюючу, стимулюючу.

Запитання 3

Стимулююча функція податків полягає в тому, що:

варіанти відповідей

за допомогою податкової системи держава перерозподіляє національний доход на користь тих чи інших верств населення;

держава, змінюючи умови оподаткування, застосовує систему податкових ставок, пільг і штрафів, сприяє вирішенню найважливіших соціально-економічних проблем;


змінюючи податкові ставки, пільги та санкції, держава стимулює розвиток технологічного прогресу, інвестицій в базові галузі економіки.

Запитання 4

За допомогою регулюючої функції:

варіанти відповідей

держава перерозподіляє національний доход на користь тих чи інших верств населення;

держава, змінюючи умови оподаткування, застосовує систему податкових ставок, пільг і штрафів, сприяє вирішенню найважливіших соціально-економічних проблем;

формуються державні грошові фонди, які необхідні для виконання державою господарсько-політичних функцій.

Запитання 5

За формою податки поділяються на:

варіанти відповідей

прямі та непрямі;

пропорційні та прогресивні;

державні та місцеві.

Запитання 6

Платежі, що встановлюються і стягуються місцевими органами влади, це:

варіанти відповідей

загальні податки;

спеціальні податки;

місцеві податки.

Запитання 7

Прогресивні податки – це податки, які:

варіанти відповідей

підвищуються із зростанням доходу;

стягуються за єдиною ставкою при будь-якому розмірі доходу;

закладені у вигляді надбавки до ціни товару, тобто що оплачуються не виробником або власником, а споживачем.

Запитання 8

Регресивні податки – це податки, які:

варіанти відповідей

підвищуються із зростанням доходу;

стягуються за єдиною ставкою при будь-якому розмірі доходу;

понижуються зі зростанням доходу.

Запитання 9

За допомогою якої функції податків формуються державні грошові фонди шляхом вилучення частини доходів підприємств і громадян:

варіанти відповідей

регулюючої;

фіскальної;

монетарної;

накопичувальної

Запитання 10

Законодавче зменшення податкових ставок або податкової бази для окремих категорій платників податків називається:

варіанти відповідей

податковим зобов’язанням;

податковим платежем;

податковою пільгою;

податковою знижкою

Запитання 11

Встановлений державою розмір податку на одиницю оподаткування, тобто розмір податку у відсотках називається:

варіанти відповідей

податковою пільгою;

податковою ставкою;

одиницею оподаткування;

податковим зобов’язанням

Запитання 12

Суб'єктами оподаткування є:

варіанти відповідей

майно та доходи платників податку;

лише юридичні особи- платники податку;

державні органи вищої влади;

юридичні та фізичні особи - платники податку.

Запитання 13

Контроль за надходженням податків до бюджету здійснює:

варіанти відповідей

держава;

податковий орган;

суб'єкт оподаткування;

об'єкт оподаткування.

Запитання 14

Можливість перерозподілу національного доходу на користь тих чи інших верств населення забезпечує:

варіанти відповідей

фіскальна функція;

розподільча функція;

стимулююча функція;

регулююча функція.

Запитання 15

Метод стягнення податку після оримання власником доходу носить назву:

варіанти відповідей

метод утримання;

метод нарахування;

метод стягнення

кадастровий метод

Запитання 16

Стягнення податку з доходів фізичних осіб є прикладом:

варіанти відповідей

методу утримання;

методу нарахування;

кадастрового методу.

Запитання 17

За методом оподаткування податки поділяються на:

варіанти відповідей

державні і місцеві;

прямі і непрямі податки;

загальні і спеціальні;

пропорційні, прогресивні, регресивні.

Запитання 18

Податки, що закладені у вигляді надбавки до ціни товару це:

варіанти відповідей

прямий податок;

непрямий податок;

загальний податок;

особистий податок.

Запитання 19

Податок на додану вартість, акциз, є прикладом

варіанти відповідей

непрямого податку;

державного податку

місцевого податку;

прямого податку.

Запитання 20

Фактичним платником непрямого податку виступає:

варіанти відповідей

підприємство-виробник;

власник підприємства;

споживач товарів;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест