14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Соціокультурна багатоманітність. Ефективна комунікація

Додано: 20 лютого
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 18 разів
11 запитань
Запитання 1

Ієрархічно впорядкована сукупність індивідів, соціальних груп, спільнот, організацій, інститутів, об’єднаних стійкими зв’язками та відносинами – це…

варіанти відповідей

 соціальна стратифікація 

 соціальна структура

  соціальний інститут

  соціальна згуртованість

Запитання 2

Які групи населення мають дестабілізуючий вплив на соціальну структуру суспільства? Оберіть кілька варіантів:

варіанти відповідей

маргінали

середній клас

люмпени

 особи пенсійного віку

 особи з інвалідністю

безпритульні діти

Запитання 3

Особа, що внаслідок певних причин втратила зв’язок зі своїм соціальним середовищем, але не змігла успішно увійти до нового - це

  

  

варіанти відповідей

маргінали

люмпени

ізгої

апатриди

Запитання 4

Характерні особливості середнього класу:

варіанти відповідей

до середнього класу, відносять тих людей, які мають високий рівень освіти і кваліфікації

 групи, займають проміжну позицію між верхівкою й нижніми класами суспільства

 у сучасному розумінні до середнього класу належать дрібні та середні власники й підприємці, вчителі, лікарі, юристи, кваліфіковані робітники та службовці

  все вищезазначене

Запитання 5

Зображений плкат дає увялення про:

варіанти відповідей

 полікультурність

 соціальні відносини

 соціальну рівність

  соціальну згуртованість

Запитання 6

Співіснування та розвиток різних за змістом культурних традицій у межах однієї локалізованої в просторі й часі спільноти людей - це

варіанти відповідей

 компроміс

плюралізм 

  соціальна рівність

полікультурність 

Запитання 7

Що серед наведеного НЕ вважають основою співіснування та співпраці

в полікультурному суспільстві?

варіанти відповідей

толерантність

плюралізм

дискримінація

конкуренція

Запитання 8

Процес людської діяльності з метою встановлення контактів між окремими людьми й цілими групами називається

варіанти відповідей

комунікація

конфронтація

спілкування

конкуренція

Запитання 9

Яким поняттям характеризують зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів?

варіанти відповідей

упередження

медіація

консенсус

конфлікт

Запитання 10

Який із цих термінів позначає спосіб вирішення конфліктів?

варіанти відповідей

компроміс

суперництво

конфронтація

комунікація

Запитання 11

Спілкування за допомогою міміки, жестів і пантоміміки, через прямі сенсорні або тілесні контакти (тактильні, зорові, слухові, нюхові та інші відчуття й образи, отримані від іншої особи) називають

варіанти відповідей

діагностичне

невербальне

непряме

інтимно-особистісне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест