19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Спроби реформувати економіку у 50-60-x рр. XX ст.

Додано: 8 листопада 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Запровадження в 1957 р. в Українській РСР системи раднаргоспів призвело до

варіанти відповідей

передання підприємств республіки в союзне підпорядкування

стрімкого розвитку підприємств воєнно-промислового комплексу

підпорядкування більшості підприємств Раді міністрів республіки

відновлення командно-адміністративної системи управління

Запитання 2

З якою метою партійно-радянське керівництво СРСР і УРСР наприкінці 1950 — на початку 1960-х рр. розповсюджувало зображений плакат?


варіанти відповідей

переконати суспільство в необхідності ведення здорового способу життя

пропаганди успіхів однієї з кампаній, здійснених у сільському господарстві

мобілізувати колгоспників на здійснення відбудови народного господарства

продемонструвати молоді престижність та почесність праці жінок-колгоспниць

Запитання 3

«Раднаргоспи», створені в УРСР у 1957 р., — це

варіанти відповідей

органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств України з іншими республіками Радянського Союзу

державні установи, що здійснювали укрупнення колгоспів, їхню реорганізацію в радгоспи та продаж техніки машинно-тракторних станцій

організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції у колгоспно-кооперативному секторі України

органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів

Запитання 4

«У 1953–1958 рр. державні закупівельні ціни в УРСР збільшилися загалом втричі, зокрема на зерно — у 7 разів, на продукти тваринництва — у 5,5. Дозволено видавати колгоспникам аванс грішми — 25 % коштів, що отримували колгоспи від реалізації продуктів тваринництва».

Вжиті партійно-радянським керівництвом УРСР заходи було спрямовано на

варіанти відповідей

удосконалення системи «держприймання» в колгоспах

запровадження ринкових відносин у сільському господарстві

посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві

створення сприятливих умов для розвитку присадибного господарства селян

Запитання 5

Про розширення економічної самостійності УРСР наприкінці 1950 — у першій половині 1960-х рр. свідчить

варіанти відповідей

надання УРСР права залучати іноземні інвестиції в промисловість

вихід УРСР із рубльової зони й запровадження національної валюти

створення в УРСР власної фінансової, митної та податкової систем

передання під контроль раднаргоспів УРСР більшості підприємств

Запитання 6

Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в період десталінізації (1953–1964 рр.)?

«…У рік, коли було одержано найбільший урожай, на цілині працювало понад 75 тисяч юнаків і дівчат з України. Сотні тисяч механізаторів і фахівців, мобілізованих у сільському господарстві багатьох регіонів, приїхали на цілину й організували радгоспи. ...Українські механізатори організували 54 цілинних радгоспи...»


«Збирання кукурудзи важко піддавалося механізації й тому постійно доводилося мобілізовувати з міст сотні тисяч осіб. Строки навчання у вузах пересувалися, а обсяг навчального матеріалу скорочувався, тому студенти тепер мали ще один "кукурудзяний" семестр...»

варіанти відповідей

Відображено в обох уривках

Тільки у першому

Тільки у другому

Не відображено у жодному з уривків

Запитання 7

Метою реалізації хрущовських надпрограм у сільському господарстві було

варіанти відповідей

стрімке збільшення виробництва сільгосппродукції

подолання наслідків голоду 1946-1947 рр

ліквідація аграрного перенаселення

руйнування колгоспно-радгоспної системи виробництва

Запитання 8

Укажіть три «надпрограми» М. Хрущова.

варіанти відповідей

освоєння цілинних земель

ліквідація колгоспної системи

розширення посівів кукурудзи

поширення фермерських господарств

створення машинно-тракторних станцій

реалізація заходів з випередження США у виробництві м’яса й молока на душу населення

упровадження «Продовольчої програми»

Запитання 9

Cпосіб ведення господарства, при якому збільшення продуктивності досягається не за рахунок збільшення ефективності виробництва, а за рахунок введення у виробництво нових ресурсів - це


варіанти відповідей

екстенсивне господарство 

інтенсивне господарство 

прогресивне господарство 

пасивне господарство 

Запитання 10

Розширення прав місцевих державних органів управління внаслідок передання їм деяких функцій центральних органів -це

варіанти відповідей

лібералізація

десталінізація

децентралізація 

демократизація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест