Розділ 1. "Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини"