Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами