Двогранний кут. Лінійний кут двогранного кута. Тригранний кут. Варіант 1.