Функції органічних та неорганічних речовин в клітині та організмі