Інформаційна модель. Етапи побудови інформаційних моделей.