Квадратний тричлен. Квадратні рівняння. Розв'язування квадратних рівнянь. Теорема Вієта