Контрольна робота з теми «Механічні коливання і хвилі»