Елементи комбінаторики. Початки теорії імовірностей.