Кількість населення. Природний рух. Статево-віковий склад населення. тривалість життя