Самостійна робота з теми "Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів" (І варіант)