Контрольна робота "Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь"