Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І)