7 клас. Інформатика. Алгоритми з повторенням та розгалуженням для виконавців у середовищі Scratch 2.