Кількість теплоти. Рівняння теплового балансу. І вар