Протонно - нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв`язку.