Відомості з синтаксису і пунктуації(словосполучення, речення, головні і другорядні члени речення)