Самостійна робота. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних