Самостійна робота. Велика та мала літера, спрощення