те с то в і з а в д а н н я для ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ